Main Menu
User Menu

MIM-104C PAC-2

MIM-104C PAC-2

MIM-104C PAC-2

     
Název:
Name:
MIM-104C PAC-2
Originální název:
Original Name:
MIM-104C PAC-2
Kategorie:
Category:
protiletadlová řízená střela dalekého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1990-DD.MM.199R Raytheon Company, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1990-DD.MM.199R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.11.1987 test proti balistickej rakete MGM-52 Lance / flight test against an MGM-52 Lance target missile
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost střely:
Missile Weight:
900 kg
Hmotnost hlavice:
Warhead Weight:
84 kg
Celková délka:
Overall Length:
5310 mm
Průměr těla:
Diameter:
410 mm
Rozpětí křídla:
Wingspan:
840 mm
Hlavice:
Warhead:
tříštivo-trhavá (hmotnost fragmentu 45 g)
Způsob navedení:
Guidance System:
Zprostředkovaný systém navedení řízených střel (navedení přes raketu - Track-Via-Missile)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1 x Thiokol TX-486-1 (raketový motor na tuhé palivo)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost / Machovo číslo:
Speed / Mach Number:
M5
Dosah:
Range:
70 km
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Použití: PLRK Patriot PAC-2 a novší
Zdroje:
Sources:
www.designation-systems.net
tanknutdave.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/MIM-104C-PAC-2-t247495#683391Verze : 0
MOD
Protilietadlová riadená raketa MIM-104C je ďalší vývojový stupeň rakety MIM-104A zameraný na ničenie balistických rakiet. Vývoj rakety plynulo nadviazal na raketu MIM-104B (PAC-1) potom, ako bolo pri testoch tejto rakety zistené, že raketa síce dokáže pôsobiť proti balistickým raketám, ale často nedokáže zničiť samotnú bojovú hlavicu tejto rakety. V rámci vývoja bola upravená bojová hlavica, ktorá pri výbuchu už nevytvárala veľké množstvo črepín s priemernou hmotnosťou 2 g, ale menšie množstvo ťažších črepín s hmotnosťou 45 g, čo malo zabezpečiť deštrukciu ničenej bojovej hlavice. Rovnako bol optimalizovaný riadiaci a navádzací software v rakete a bol pridaný nový režim pre činnosť rádiolokačného zapaľovača pre pôsobenie proti balistickým raketám. Opäť sa upravoval aj software na pozemných zariadeniach. Okrem iného sa zmenil postup pri odpálení rakiet na balistický cieľ. Miesto odpálenie salvy dvojice rakiet takmer súčasne sa dvojica rakiet odpaľovala so vzájomným oneskorením 3-4 sekundy. Toto oneskorenie umožňovalo druhej rakete zamerať hlavicu balistickej rakety v prípade, ak sa ju nepodarilo zničiť explózou prvej rakety.
Prvý ostrý test novej rakety prebehol v novembri 1987. Pri tomto teste nebola ako cieľ použitá balistická raketa, ale protilietadlová raketa odpálená z iného PLRK Patriot. Test dopadol úspešne, ale dodávky nových rakiet a úprava pozemných zariadení na verziu PAC-2 ((Patriot Advaced Capability 2) napredovali len veľmi pomaly, resp. vôbec. Keď v auguste 1990 napadol Irak Kuvajt, tak sa vyŕoba rakiet a modifikácia software u slúžiacich kompletov ešte nezačala. Prvé komplety boli na verziu PAC-2 upravené až koncom roku 1990 a takmer okamžite boli vyslané do bojových operácii v rámci operácie Desert Shield, kde boli spolu s raketami MIM-104B nasadené proti irackým balistickým raketám.


Zdroj: www.designation-systems.net
https://history.army.mil/books/www/wwwapena.htm
URL : https://www.valka.cz/MIM-104C-PAC-2-t247495#683398Verze : 0
MOD