M60

Tank, Combat, Full-Tracked, 105-mm Gun, M60
     
Název:
Name:
M60M60
Originální název:
Original Name:
Tank, Combat, Full-tracked, 105-mm Gun, M60
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tankmain battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1960-DD.MM.1960 Chrysler Corp., Newark
DD.MM.1960-DD.MM.1962 Detroit Arsenal Tank, Warren
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1960-DD.MM.1962
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2205
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1958 XM60
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
46266 kg102000 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9309 mm30 ft 6 ½ in
Délka korby:
Hull Length:
6947 mm22 ft 9 ½ in
Celková šířka:
Overall Width:
3632 mm11 ft 11 in
Celková výška:
Overall Height:
3213 mm10 ft 6 ½ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
389 mm1 ft 3 ¼ in
Šířka pásu:
Track Width:
711 mm2 ft 4 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.08 MPa10.9 psi
Pancéřování:
Armour:
odlévaná homogení ocel


korba
- vrchní čelo: 93 mm (65°)
- spodní čelo: 85-143 mm (55°)
- boky: 36-74 mm (0-45°)
- mřížka výfuku: 25 mm (0°)
- spodek zádě: 30-41 mm (30-60°)
- strop: 36 mm (90°)
- přední část dna: 19 mm (90°)
- zadní část dna: 13 mm (90°)


věž
- maska kanónu: 114 mm (30°)
- čelo: 178 mm (0°)
- boky: 76 mm (0°)
- záď: 51 mm (0°)
- strop: 24 mm (90°)
Cast homogeneous steel


Hull
- Upper front: 3.67in (65°)
- Lower front: 3.35-5.63in (55°)
- Sides: 1.41-2.9in (0-45°)
- Exhaust grille: 1.0in (0°)
- Lower rear: 1.2-1.6in (30-60°)
- Top: 1.41in (90°)
- Front floor: 0.75in (90°)
- Rear floor: 0.5in (90°)


Turret
- Gun shield: 4.5in (30°)
- Front: 7.0in (0°)
- Sides: 3.0in (0°)
- Rear: 2.0in (0°)
- Top: 0.93in (90°)
Pohon:
Propulsion:
Typ:
Type:
Teledyne Continental AVDS-1790-2
- vzduchem chlazený přeplňovaný vznětový motor
Teledyne Continental AVDS-1790-2
- air cooled supercharged diesel engine
Výkon:
Power:
559.3 kW při 2640 ot/min750 bhp at 2640 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
General Motors CD-850-6
- mechanická
- 2 rychlosti vpřed, 1 vzad
General Motors CD-850-6
- mechanical
- 2 ranges forward, 1 reverse
Výkony:
Performance:
Rychlost na silnici:
Road Speed:
48.3 km/h30 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h15.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
482.8 km300 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
Svah:
Gradient:
27 °60 %
Boční náklon:
Side Slope:
14 °30 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2.59 m102in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.91 m36in
Brodivost:
Fording Depth:
1.22 m48in
Výzbroj:
Armament:
Hlavní:
Main:
105 mm kanón M68
- nábojů: 57 kusů
4.13in Gun M68
- rounds: 57 pieces
Vedlejší:
Secondary:
7.62 mm spřažený kulomet M73
- nabojů: 5950 kusů


12,7 mm kulomet M85 lafetovaný ve věžičce
- nábojů: 900 kusů
0.3in Coaxial machine gun M73
- rounds: 5950 pieces


.50in Cupola on turret machine gun M85
- rounds: 900 pieces
Uživatelské státy:
User States:??
Poznámka:
Note:
Úhel pancéřování je od svislé osy.


Název dle OTCM #37002 - 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.
NSN: 2350-00-678-5773
Angle of armor is from vertical axis.


Standardized by OTCM #37002 - 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.
NSN: 2350-00-678-5773
Zdroje:
Sources:
http://www.wikipedia.org/ ; https://www.valka.cz/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.afvdb.50megs.com/ ; http://www.inetres.com/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.tpub.com/ ; http://www.janes.com/ ; Jane's Tanky - příručka pro rozpoznávání (ISBN 80-7236-079-5)
URL : https://www.valka.cz/M60-t68978#360818 Verze : 3

Tank M60
Historie


Tank M60 je dalším pokračováním vývojové linie tanků řady označované jako Patton - zejména M48 a M47 avšak sahající až k tankům M46, resp. M26. Byl navrhnut k získání opětovné nadvlády nad moderními sovětskými tanky z 50. let 20. století. Příchod nových těžce vyzbrojených sovětských tanků řady T-54 / T-55, vybavených novým vysoce výkonným 100 mm tankovým kanónem D-10T, vzbudil v U.S.A oprávněnou obavu, že by se jim tehdejší soudobé americké tanky řady M48 a M47, vyzbrojené starším 90 mm kanónem T54, nemuseli vyrovnat. A těžký tank M103 vyzbrojený 120 mm kanónem M58 byl podmotorizovaný, trpěl vysokou spotřebou benzínu, byl příliš těžký a byl vyráběn v malých sériích. Proto bylo rozhodnuto vyvinout nový silně vyzbrojený "univerzální" tank, schopný překonat sovětské stroje a zároveň nahradit starší americké tanky.

V roce 1957 bylo vyprojektováno nové vozidlo, tehdy označované jako M68. Prototypy byly upravené tanky M48, které měly dokázat správnost budoucí koncepce, a značené jako XM60. Výroba začala v roce 1959 a do služby první vozidla vstoupila v roce 1960 už jako tank M60. Prvních 45 vozidel nemělo velitelskou věžičku, ale pouze na kruhové lafetě upevněný kulomet M2HB. Dalších 255 vozidel již bylo vybaveno velitelskou věžičkou, avšak kvůli přetrvávajícím problémům nebylo vybaveno tehdy novým kulometem M85, místo něj byl upevněn kulomet M2HB nalevo od věžičky. Úplně první 15 tanků M60 mělo nedostatečnou sílu a patrně i kvalitu pancéře a bylo předáno k výcviku do tankových škol.

Výroba probíhala zhruba do roku 1962, kdy byla nahrazen novou verzí, tankem M60A1. Do té doby bylo postaveno 2.205 kusů tanku M60 (z celkem více než 15.000 vyrobených vozidel celé řady M60). Vozidla byla stavěna v továrnách společnostech Detroit Tank Arsenal a Chrysler Corp. ve Spojených státech.

Na počátku 60. let 20. století, kdy byl tank M60 zařazen do bojové služby, se jednalo o poměrně moderní tank své doby. Ale s příchodem nových modernějších verzí, M60A1, M60A2 a později i M60A3, velmi zastaral. Přesto se pravděpodobně stačil zúčastnit války ve Vietnamu, a spolehlivě sloužil, než byl přeřazen k výcvikovým útvarům a posléze vyřazen.


Popis


M60 je tank klasického konstrukčního uspořádání. Řidičským úsekem v přední části korby, bojovým úsekem s plně otočnou věží vybavenou výkonným kanónem ve středu korby a motor-převodovým úsekem v zadní části korby. Věž i korba tanku M60 jsou z odlévané homogenní oceli, další konstrukční díly jsou svařované. Na nejexponovanějších místech dosahuje síla pancéřování až 140 mm v případě čela korby, resp. až 180 mm u čela věže.

Posádka je 4 členná. Řidič má své stanoviště uprostřed v přední části korby, střelec s velitelem tanku (TC - Tank Commander) jsou v pravé polovině věže a nabíječ je v levé polovině věže.

Pásový podvozek tanku je podobný podvozku tanku M48. Na každé straně je pomocí torzních tyčí nezávisle zavěšených 6 pojezdových zdvojených kol, dále 3 nosné kladky, vpředu kolo napínací a vzadu ozubené kolo hnací (11 zubů). První, druhé a poslední pojezdové kolo nebyly původně opatřeny hydraulickými tlumiči, ty byly montovány až od roku 1960 a to i zpětně na starší vozidla. Pohyb zajišťuje dvojice pásu po stranách korby. Vozidlo používá pásy T97E2 široké 710 mm (28") složené z 81 článků. Měrný tlak je zhruba 0,87 kg na 1 cm2.

Pohonná jednotka tanku se skládá z 12 válcového vzduchem chlazeného přeplňovaného dieselového motoru Teledyne Continental AVDS-1790-2 o čistém výkonu 559 kW (750 bhp) při 2.640 ot/min, a mechanické převodovky General Motors CD-850-6 se 2 rychlostmi vpřed a 1 vzad. Vozidlo má palivovou nádrž na 1.420 litrů nafty.

Vozidlo se bez přípravy může brodit do hloubky 1,22 metru, ale s přípravou až do hloubky 2,44 metru (pomocí ventilací roury, montované na poklop nabíječe). Věž tanku M60 je velmi podobná věži tanku M48A5 a byla z ní pravděpodobně vyvinuta (ale existuje i domněnka, že byla věž s minimálními úpravami převzata z tanku M48A5). Na zadní stěně věže je připevněn malý svařovaný koš na příslušenství.

Ve věži je upevněn 105 mm ručně nabíjený kanón M68 s drážkovaným vývrtem a ejektorem (jedná se o upravenou licenční kopii slavné britské zbraně - kanónu L7). S ním je spřažen kulomet M73 ráže 7,62 mm. Odměr věže je celokruhový (360°) a náměr od -9° až +19°. Jak odměr, tak i náměr mohou být udělovány pomocí hydrauliky anebo v případě potřeby mechanicky. V případě použití hydrauliky je odměr udělován rychlostí 24° za vteřinu a náměr rychlostí 4°za vteřinu. V tanku je umístěno celkem 57 nábojů do kanónu, z toho je 16 nábojů připraveno k okamžitému použití. Používané druhy munice jsou řady HEP, HEAT a APDS. Pro spřažený kulomet je k dispozici 5950 nábojů. Na stropu věže je v pravé polovině umístěna velitelská věžička M19 s lafetovaným velkorážním kulometem M85 v ráži 12,7 mm. Pro ten je zásoba munice v podobě 900 nábojů. Věžička M19 má celokruhový odměr a je vybavena soustavou průhledů / průzorů / periskopů.

Vozidlo je vybaveno stereoskopickým dálkoměrem Coincidence M17C (jeho zaměřovací periskopy jsou snadno identifikované malé kupole po stranách věže) a balistickým počítačem M13A1D. Řidič má k dispozici periskop M24 pro noční vidění v oblasti infračerveného spektra. Vozidla mohla být a byla vybavena xenonovým infračerveným vyhledávacím světlometem umístěným nad hlavní kanónu a buldozerovou radlicí M9, umístěnou na čele korby.Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek:
http://www.wikipedia.org/
https://www.valka.cz/
http://www.fas.org/
http://www.afvdb.50megs.com/
http://www.inetres.com/
http://www.globalsecurity.org/
http://www.tpub.com/
http://www.janes.com/
FOSS, Christopher F.: Jane's Tanky - příručka pro rozpoznávání (ISBN 80-7236-079-5)
M60 Main Battle Tank 1960-91 (ISBN 1-84176-551-1)
URL : https://www.valka.cz/M60-t68978#242469 Verze : 1
Tanky M60
M60 -


M60 -


M60 -


M60 -


URL : https://www.valka.cz/M60-t68978#242470 Verze : 0
Tank M60 egyptské armády na předvádění v zimě 1990 v rámci Operace Desert Shield.


Prameny: en.wikipedia.org
M60 -


URL : https://www.valka.cz/M60-t68978#610758 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více