Main Menu
User Menu

M4 (interpolátor súradníc pre riadenie paľby)

Diskuse
M4 - interpolátor súradníc pre riadenie paľby slúži na výpočet súradníc bodu nadbehu pre streľbu protilietadlových kanónov kalibru 3 palce a 90 mm. Ide o mechanický počítač, ktorý na základe vstupných súradníc (diaľka, azimut, polohový uhol a rýchlosť cieľa) prepočítava súradnice bodu nadbehu pre jednotlivé (až 4) protilietadlové kanóny batérie. Do výzbroje ozbrojených síl USA bol interpolátor M4 zavedený v roku 1939 a postupne sa dostal do výzbroje aj ďalších štátov (Veľká Británia, ZSSR). Interpolátor bol obsluhovaný veliteľom a 4 operátormi (verzia M4A1B2 veliteľ a 6 operátorov).


Po zavedení rádiolokačnej techniky (RL výškomery, diaľkomery, strelecké rádiolokátory) bolo M4 upravené pre možnosť príjmu informácie (azimut, diľaka, polohový uhol, rýchlosť) od rádiolokátorov SCR-268, SCR-545 a SCR-584.


Pozn.: v roku 1941 bol do výzbroje zavedený mierne vylepšený model M7, obsluhovaný veliteľom a 5 člennou osádkou (rovnako ako u verzie M4A1B2 aj u verzie M7A1B2 došlo k navýšeniu obsluhy až na 1+7).https://en.wikipedia.org/wiki/Director_(military)
https://www.antiaircraft.org/directors.htm

Na snímkoch je obsluha 2nd Coast Artillery demonštrujúca použitie interpolátora M4 pre predstaviteľov priemyslu a armády v jeseni 1939 v Aberdeen Proving Ground.
M4 (interpolátor súradníc pre riadenie paľby) -


M4 (interpolátor súradníc pre riadenie paľby) -


URL CZ: https://www.valka.cz/M4-interpolator-suradnic-pre-riadenie-palby-t98536#363506Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/M4-interpolator-suradnic-pre-riadenie-palby-t98536#363506Version : 0
MOD