Main Menu
User Menu

Lýdie - přehled panovníků Lýdie

Králové Lýdie


Gýrés (asi 685 - 657 př.n.l.)
Ardyas
Sadyattés II.
Alyattés (610 - 560 př.n.l.)
Kroisos (560 - 547/6 př.n.l.)


Roku 547/6 př.n.l. byl král Kroisos poražen Peršany (Kýros II.) a Lýdie se stává souřástí Presie.


Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Lydie-prehled-panovniku-Lydie-t66911#236625Verze : 0