Main Menu
User Menu
Luneta1. Samostatná pevnůstka vysutá do předpolí bastionové (klešťové) pevnosti, nebo použitá v rámci polního opevnění. S velkými lunetami se lze setkat také u pevností polygonálních. Tvarem se objekt často podobá protáhlému bastionu.


2. Pevnostní prvek umístěný na shromaždiště kryté cesty bastionové (klešťové) pevnosti. Tvarem mohl připomínat jednoduchý ravelin.
Luneta - Příklady lunet.

Příklady lunet.
URL : https://www.valka.cz/Luneta-t32675#118154Verze : 0