Main Menu
User Menu

Luka nad Jihlavou

okr. Jihlava

     
Název:
Name:
Luka nad Jihlavou
Originální název:
Original Name:
Luka nad Jihlavou
Další názvy:
Other Names:
Wiese an der Igel
Luca (1378)
de Luk (1413)
Lauky (1585)
z Luk (1593)
na Lukách, z Luk (1597)
Wiese (1633)
Wiesze (1679)
Wiese (1718)
Wiese a Louka (1720)
Wiese (1751)
Wiese a Lauka (1846)
Wiese a Louka (1872)
Wiese a Luka (1893)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okr. Jihlava
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°22'27.00"N 15°42'07.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Luka nad Jihlavou
Otín
Předboř
Svatoslav
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1378
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Luka nad Jihlavou
Jízdárna
Kostel sv. Bartoloměje
Sýpka
Boží muka
Socha sv. Jana Nepomuckého
Skleník
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Jaroslav Řehoř
Jaroslav Souček
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luka_nad_Jihlavou
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Luka-nad-Jihlavou-t238122#658448Verze : 1
Kostel sv. Bartoloměje


Současná stavba z let 1755 až 1763, je pozdně barokním jednolodním svatostánkem se segmentovým závěrem. Dříve zde stával románský kostel, z něhož se dochovala obzvláště čtyřboká věž (její spodní část) na západě kostela. Románský kostel byl vypleněn za třicetileté války švedskými vojsky. Kostelu se poštěstilo, že přežily všechny tři jeho zvony, dva z roku 1504 a třetí, tzv. umíráček je z roku 1534. Nad hlavním oltářem je obraz sv. Bartoloměje od Josefa Šteinera.


Zdroj:
cs.wikipedia.org

Luka nad Jihlavou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Luka-nad-Jihlavou-t238122#658450Verze : 0