Main Menu
User Menu

Lucius Verus, Aurelius

Lucius Verus, Aurelius


Narodený 15. decembra roku 130 n. l. v Ríme
Zomrel v januári alebo februári roku 169 n. l. v Altinume
Ako spolucisár vládol od 7. júla 161 n. l. do januára alebo februára roku 169 n. l.


Lucius Verus sa narodil ako Lucius Ceionius Commodus 15. decembra roku 130 n. l. v Ríme ako jediný syn Hadianovho pôvodného nástupcu Lucia Aelia Caesara ktorý zomrel pred Hadrianom a tým aj pred vyhlásením za augusta.


Keď Antoninus Pius prijal ponuku ako následník Hadriana, súhlasil že adoptuje ako svojich nástupcov synovca svojej ženy M. Antonina ktorý neskôr vládol ako cisár Marcus Aurelius a taktiež aj budúceho spolucisára Lucia Vera. V roku 153 n. l. zastával úrad Questora a svoj prvý konzulát absolvoval v roku 157 /podľa iných zdrojov 154/ n. l.

Lucius Verus sa oženil v roku 164 so šestnásť ročnou Lucillou dcérou Marca Aurelia, ktorú však skoro po svadbe opustil. Počas svojho života bojoval na východe, ale veľkých úspechov sa nedočkal. Prvé väčšie úspechy prišli až v boji proti Parthom, v Armenií a spolu s Marcom Auréliom v Germánií.


Behom svojho návratu z vojny v januári alebo februári roku 169 n. l. zomrel na mŕtvicu v Altinume. Jeho telo bolo uložené v Hadrianovom mauzoleu v Ríme. Ako spoluvládca Marca Aurélia bol neustále v jeho tieni a mal povesť až druhého cisára. Jeho skutky nie sú príliš známe, ale nepatrí medzi cisárov so zlou povesťou a nemal čas ukázať svetu čo je v ňom.
URL : https://www.valka.cz/Lucius-Verus-Aurelius-t41070#158182Verze : 0
Lucius Verus prehľad pôct a titulov od roku 161 do roku 169 n. l.:
Tribún ľudu – I. až VIIII.
Imperátor – I. až V.
Konzul – I. až III. /prvý konzulát 157 /154?//
Caesar (138), Avgustus (161), Armeniacus (163), Parthicus maximus (165), Otec vlasti (166) Medicus (166).
URL : https://www.valka.cz/Lucius-Verus-Aurelius-t41070#158184Verze : 0
A pridám jeho portrét na minci:
URL : https://www.valka.cz/Lucius-Verus-Aurelius-t41070#158188Verze : 0