Lohs, Johannes

     
Příjmení:
Surname:
Lohs Lohs
Jméno:
Given Name:
Johannes Johannes
Jméno v originále:
Original Name:
Johannes Lohs
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
námořní nadporučík Senior Lieutenant of Sea
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.06.1889 Einsiedel, Sasko /
24.06.1889 Einsiedel, Saxony /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.08.1918 Lamanšský průliv
14.08.1918 English Channel
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
kapitán ponorky UC-75
kapitán ponorky UB-57
Commander of UC-75 submarine
Commander of UB-57 submarine
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
ponorkové eso se 77 potopenými plavidly


Ponorková flotila "Lohs" (1937-1939)
submarine ace with 77 sunken vessels


Submarine Flotilla "Lohs" (1937-1939)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.uboat.net/ ; http://www.wikipedia.org/
foto: http://goo.gl/Ad8Sg
URL : https://www.valka.cz/Lohs-Johannes-t124986#424994 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lohs Lohs
Jméno:
Given Name:
Johannes Johannes
Jméno v originále:
Original Name:
Johannes Lohs
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.09.1912 Leutnant zur See
02.05.1915 Oberleutnant zur See
19.09.1912 Leutnant zur See
02.05.1915 Oberleutnant zur See
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Lohs
URL : https://www.valka.cz/Lohs-Johannes-t124986#465163 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více