Loerzer, Fritz

     
Příjmení:
Surname:
Loerzer Loerzer
Jméno:
Given Name:
Fritz Fritz
Jméno v originále:
Original Name:
Fritz Loerzer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
poručík Leutnant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.07.1893 Berlín /
27.07.1893 Berlin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.07.1952 Farchant /
21.07.1952 Farchant /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Jasty 26 - commander of Jasta 26
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- německé letecké eso 1. sv. v. s 11 sestřely
- mladší bratr Bruna Loerzera, blízkého přítele Hermanna Göringa
- říkalo se mu "létající pastor", protože před válkou se učil na berlínské univerzitě teologii a po ní se stal knězem, nakonec se stal zástupcem reichsleitera německých křesťanů, krátce nato obdržel titul probošta a byla mu svěřena funkce hlavního dozorce Kurmarku
- german flying ace of WW1 with 11 claims
- younger brother of Bruno Loerzer, close friend of Hermann Göring
- was called "flying pastor", because before was on berlin university, learning teology and after war became a priest and made it to deputy reichsleiter of german christians, shortly after received probst title and was entrusted with function of general superintendent of the Kurmark
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Loerzer
www.theaerodrome.com
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Loerzer-Fritz-t238972#660629 Verze : 4
     
Příjmení:
Surname:
Loerzer Loerzer
Jméno:
Given Name:
Fritz Fritz
Jméno v originále:
Original Name:
Fritz Loerzer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1913-DD.MM.1915 Berlínská univerzita
DD.MM.1920-DD.MM.1922 Berlínská univerzita
DD.MM.1913-DD.MM.1915 University of Berlin
DD.MM.1920-DD.MM.1922 University of Berlin
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Luftstreitkräfte
DD.MM.1916-DD.MM.1917 Jasta 6 (pilot)
DD.MM.1917-21.02.1918 Jasta 26 (pilot)
21.02.1918-12.06.1918 Jasta 26 (velitel)
12.06.1918-DD.MM.1918 válečný zajatec
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Luftstreitkräfte
DD.MM.1916-DD.MM.1917 Jasta 6 (pilot)
DD.MM.1917-21.02.1918 Jasta 26 (pilot)
21.02.1918-12.06.1918 Jasta 26 (commander)
12.06.1918-DD.MM.1918 Prisoner of War
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Loerzer
www.theaerodrome.com
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Loerzer-Fritz-t238972#660630 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více