Main Menu
User Menu

Löhr, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Löhr
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Löhr
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.05.1885 Turnu Severin
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1947 Bělehrad
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel skupiny armád E
- velitel Luftflotte 4
- velitel letectva rakouské spolkové armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- Držiteľ Rytierskeho kríža s dubovými ratolesťami
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_L%C3%B6hr
Florian Berger – Ritterkreuzträger aus Österreich und den K.u.K. Kronländern
URL : https://www.valka.cz/Loehr-Alexander-t24963#92038Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Löhr
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Löhr
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1906 Leutnant
01.11.1911 Oberleutnant
01.03.1915 Hauptmann
01.07.1920 Major
01.01.1921 Oberstleutnant
20.07.1928 Oberst
25.09.1934 Generálmajor
01.08.1942 Generálporučík
25.03.1939 Generál letectva
03.05.1941 Generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1938-31.01.1939 Velitel : Velitelství letectva Rakousko
01.02.1939-16.03.1939 Velitel : Velitelství letectva Východní marka
03.07.1942-31.12.1942 Velitel : Velitelství branné moci Jihovýchod
01.01.1943-26.08.1943 Velitel : Hlavní velitelství Jihovýchod
25.03.1945-08.05.1945 Velitel : Hlavní velitelství Jihovýchod

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

12.09.1939

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

25.09.1939

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

30.09.1939

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

20.01.1945

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
705. držiteľ Dubových ratolestí.

DD.MM.RRRR

Krymský štít
Crimea Shield
Krimschild
-

DD.MM.RRRR

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_L%C3%B6hr
Florian Berger – Ritterkreuzträger aus Österreich und den K.u.K. Kronländern
URL : https://www.valka.cz/Loehr-Alexander-t24963#422049Verze : 0
MOD
Generaloberst Alexander Löhr


*20.5.1885 v Turnu Severin, Rumunsko
+16.2.1947 Bělehrad


Narodil se jako syn kapitány R-U dunajské říční plavby. Rozhodl se pro dráhu důstojníka, vstoupil proto na tereziánskou vojenskou akedemii. 1906 vyřazen v hodnosti poručíka. Následovala služba u pěchoty v Hercegovině v řadách Inf.Rgt. 85.
1913 odeslán k výcviku pro generální štáb.
Po vypuknutí Světové války sloužil ve štábu 5. Armee.
1915 v hodnosti kapitána přeložen k letectvu, 1916 v leteckém oddělení generálního štábu.
1917 převzal velení pěšího praporu na italské frontě, kde byl pětkrát zraněn. Několikrát vyznamenán mimo jiné stříbrnou medailí za statečnost, Rytířským křížem řádu Franze-Josefa, byvorským řádem za zásluhy.
1918 působil ve štábu pěší brigády.
Po skončení války přešel do první rakouské spolkové armády. v hodnosti majora se ve štábu letectva podílel na tajné výstavbě nového vojenského letectva. jako podplukovník organizoval civilní protileteckou ochranu. 1927 šéfem utajovaného vojenského pilotního výcviku. 1928 v hodnosti plukovníka působil na ministerstvu války v roli vedoucího vzdušné obrany. 1935 povýšen na generálmajora a oficálně pověřen velením vojenského letectva (160 letadel).
1938 převzal do německé Luftwaffe, pověřen funkcí velícího generála německé luftwaffe v Rakousku, krátce nato povýšen na generálporučíka. Velel dunajské a alpské župě.
od března 1939 už v hodnosti generála letectva, převzal velení 4. vzdušné flotily, za tažení v Polsku obdržel již 30.9.1940 Rytířský kříž.
v dubnu 1941 působil se svou 4. Luftflotte při Balkánském tažení, odpovědný na bombardování Bělehradu kterému 6. a 7.4.1941 padlo za obět 17 tisíc obyvatel.
Po Balkánském tažení při plánování výsadku na Krétu byl v 3.5.1941 povýšen na generálplukovníka. Po Krétě působil se svou vzdušnou flotilou až do června 1942 na jižním úseku východní fronty při podpoře Skupiny armád Jih, přičemž zaznamenal významné úspěchy při obkličovacích bitvách v nichž působení Luftwaffe mělo zničijící efekt na sovětská vojska. 1942 se podílel na dobývání Krymu a pevnosti Sevastopol. Poté díky sporům s generálplukovníkem von Mansteinem stažen z velení 4. Luftflotte a od 1.8.1942 pověřen velením velitelství wehrmachtu jihovýchod čímž se stal nejvyšším velitelem pro oblast Balkánu a tam umístěné 12.armády. Plnil převážně protipartyzánské úkoly. od 26.8.1943 velení nad Jihovýchodem předal polnímu maršálovi svobodnému pánu von Weichs a převzal velení skupiny armád E. Za úspěšné ústupové boje z oblasti Balkánu k rakouským hranicích byl vyznamenán Dubovými ratolestmi k Rytířskému kříži Železného kříže (705. udělení). od 25.3.1945 do konce války velel skupině armády Jihovýchod.
8.5.1945 při kapitulaci se ještě 150 tisíc jeho vojáků nacházelo na území Jugoslávie. Löhr se snažil vyjednat s Brity aby jeho muži mohli být vzati do zajetí u západních spojenců, ale byl odmítnut. Poté byl Löhr nucen vydat rozkaz ke kapitulaci jugoslávcům. On sám byl brity vydán do Jugoslávie 15.5.1945.
Následoval jugoslávský vojenský soud, který ho za bombardování obytných čtvrtí Bělehradu v dubnu 1941 odsoudil k smrti (v rozkaze k bombardování sice Löhr výslovně zakázal útok na obytné čtvrti, ale v procesu toto zohledněno nebylo - což vypovídá o "spravedlnosti procesu"). Löhr se odmítl žádat o milost a byl 26.2.1947 zastřelen.


1986 se konal protest veřejnosti proti plánovanému odhalení Löhrovi pamětní desky na zemské akademii obrany 2. rakouské spolkové armády. Deska byla na nátlak veřejnosti odstraněna. V současnosti existuje pouze pamětní deska ve Vídeňské Stiftkirche.Zdroj:
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_L%C3%B6hr
Florian Berger – Ritterkreuzträger aus Österreich und den K.u.K. Kronländern
URL : https://www.valka.cz/Loehr-Alexander-t24963#344338Verze : 0
MOD
Veliteľ Luftflotte 4 generálplukovník Alexander Löhr pri talianskom lietadle typu Caproni Ca.311 patriacom 34. prieskumnej eskadrile (34ª Squadriglia da osservazione), 61. prieskumnej leteckej skupiny (61º Gruppo da Osservazione Aerea) počas návštevy Ukrajiny. Po jeho ľavej a pravej strane sú talianski dôstojníci. Jeseň 1941, Ukrajina, ZSSR.


http://waralbum.ru/270732/

URL : https://www.valka.cz/Loehr-Alexander-t24963#548195Verze : 2
MOD