Main Menu
User Menu

Ljubavskij , Pavel Nikolajevič

Lyubavsky, Pavel Nikolaevich / Павел Николаевич Любавский

     
Příjmení:
Surname:
Ljubavskij
Jméno:
Given Name:
Pavel Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Павел Николаевич Любавский
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.04.1857 ?, Riazanská gubernia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 190. Očakovského pešieho pluku
velitel 243. Zlatoustovského rezervného práporu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.grwar.ru
URL : https://www.valka.cz/Ljubavskij-Pavel-Nikolajevic-t70473#515313Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ljubavskij
Jméno:
Given Name:
Pavel Nikolajevič
Jméno v originále:
Original Name:
Павел Николаевич Любавский
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1875 Vladimirske vojenské učilište
DD.MM.RRRR-DD.MM.1877 3. Aleksandrovské vojenské učilište
DD.MM.1899-DD.MM.1899 kurz pre dôstojníkov streleckých jednotiek
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.05.1877 podporučík
30.08.1879 poručík
24.03.1883 kapitán (Bulharsko)
DD.MM.1885 kapitán
01.02.1886 štábny kapitán
26.02.1901 podplukovník
16.02.1905 plukovník
14.05.1915 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:

08.04.1875-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.1877-DD.MM.1878 54. Minský peší pluk
DD.MM.1878-06.09.1879 vojenský pridelenec, Sofijské vojenské učilište
25.10.1879-DD.MM.RRRR prepustený z Ruskej armády
06.09.1879-DD.MM.RRRR velitel roty 2. družina, Kjustendil
15.12.1884-16.09.1885 velitel 1. roty 2. pešieho pluku
16.09.1885-DD.MM.RRRR prepustený z Bulharskej armády
06.10.1885-DD.MM.1901 54. Minský peší pluk
02.02.1901-DD.MM.RRRR štábny dôstojník, 54. Minský peší pluk
16.02.1901-21.10.1907 velitel 1. praporu 54. Minského pešieho pluku
21.10.1907-07.09.1910 velitel 243. Zlatoustovského rezervného práporu
07.09.1910-22.11.1914 velitel 190. Očakovského pešieho pluku
24.02.1915-14.05.1915 dôstojnícka rezerva Kyjevského vojenského okruhu
14.05.1915-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1878

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1879

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1889

Řád Sv. Stanislava 2. třída
Order of St Stanislaus 2nd Class
Орден Святого Станислава 2-я степень
-

DD.MM.1903

Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Order of St. Vladimir 4th Class
Орден Святого Владимира 4-я степень
-

DD.MM.1907

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1911

Řád Sv. Vladimíra 3. třída
Order of St. Vladimir 3rd Class
Орден Святого Владимира 3-я степень
-

12.05.1914

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.grwar.ru
URL : https://www.valka.cz/Ljubavskij-Pavel-Nikolajevic-t70473#515337Verze : 0
MOD
Generálmajor Pavel Nikolajevič Ljubavskij
Генерал-майор Павел Николаевич Любавский


P.N.Ljubavskij sa narodil 24. apríla 1857 v Rjazanskej gubernii v rodine miestnej šľachty. V roku 1875 ukončil Vladimirske vojenské učilište v Kyjeve a v ďalšom štúdiu pokračoval na 3. Aleksandrovskom vojenskom učilišti. Toto učilište absolvoval v roku 1877 v hodnosti podporučíka a bol odvelený k 54. Minskému pešiemu pluku. V rokoch 1877 - 1878 sa zúčastnil rusko-tureckej vojny a bol vyznamenaný vojenským rádom svätej Anny IV. stupňa.

V roku 1878 bol pridelený ako poradca k bulharskej armáde a pôsobil na vojenskom učilišti v Sofii. V roku 1879 bol uvoľnený zo služby v ruskej cárskej armáde, aby mohol formálne vstúpiť do bulharskej armády. Pôsobil v 2. družine v Kjustendile a v roku 1883 bol povýšený do hodnosti kapitána bulharskej armády. V roku 1884 bol prevelený k 2. Strumskému pešiemu pluku v ktorom slúžil do roku 1885.

Dňa 16.9.1885 bol P.N.Ljubavskij uvoľnený zo služby v bulharskej armáde a znovu prijatý do ruskej cárskej armády. Nastúpil k 54. Minskému pešiemu pluku v hodnosti kapitána. V roku 1899 absolvoval kurz pre dôstojníkov streleckých jednotiek a v roku 1902 bol v hodnosti podplukovníka poverený velením 1. práporu 54. Minského pešieho pluku. Po vypuknutí rusko-japonskej vojny v roku 1904 bojoval v Mandžusku a bol povýšený do hodnosti plukovníka. V bojoch sa vyznamenal a bola mu udelená zlatá šabľa za chrabrosť. V októbri 1907 bol poverený velením 243. Zlatoustovského rezervného práporu a v júli 1910 prevzal velenie 190. Očakovského pešieho pluku.

Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol tento pluk v zostave 48. pešej divízie nasadený na fronte. P.N.Ljubavskij stál na jeho čele až do 22.11.1914 (5.12. podľa gregoriánskeho kalendára), kedy bol z dôvodu ochorenia stiahnutý z frontu. Do aktívnej služby sa vrátil hneď 11.12.1914, ale už o necelé tri mesiace bol 24.2.1915 opäť stiahnutý z frontu a prevelený do kádrovej zálohy pri štábe Kyjevského vojenského okruhu. Dňa 14.5.1915 bol povýšený do hodnosti generálmajora a zároveň prepustený z ruskej cárskej armády do penzie a odišiel žiť do mesta Samara.

Osudy P.N.Ljubavskeho počas občianskej vojny v Rusku nie sú známe a historici o ňom zatiaľ nedisponujú žiadnymi informáciami.


Zdroje:
1. Valentin Juško: "48. pechotnaja divizija" (Reitar č.5/2004, Moskva 2004)
URL : https://www.valka.cz/Ljubavskij-Pavel-Nikolajevic-t70473#248229Verze : 0