Main Menu
User Menu

Lizálek, Jiří Václav

Kapitán Jiří Václav Lizálek


* 30.12.1912 Košíře, dnes Praha
+ 6.4.1945 Twórkow, Polsko


Po absolvování českého reálného gymnázia vystudoval v letech 1931-36 Vysokou školu obchodní v Praze. Vojenskou prezenční službu nastoupil v říjnu 1936 u p.pl. 47 v Mladé Boleslavi a byl zařazen do školy důstojníků pěchoty v záloze. Po vyřazení se stal v hodnosti čet. asp. velitelem čety tanků u PÚV 3 v Turčianském Sv. Martinu. absolvoval kurs pro aspiranty pěchoty a jezdectva na Učilišti útočné vozby ve Vyškově. K 1.2.1938 byl povýšen na podporučíka pěchoty a v prosinci 1938 byl propuštěn z činné služby.


Za nacistické okupace se oženil, v červenci 1939 odchází do emigrace a 1.8.1939 je prezentován u čs.vojenské jednotky v Krakově. V sovětské internaci působil jako učitel v Mirhošti a Žábe na Volyni. Od února 1942 se stal úředníkem,od října 1943 byl bez zaměstnání. K 17.3.1944 byl prezentován v hodnosti vojína u 1.čs.samostatné brigády v SSSR, o tři dny mu byla přiznána hodnost ppor. Koncem května 1944 se stal velitelem 3.tankové roty a k 28.10. byl povýšen na poručíka. V lednu 1945 se stal zástupcem velitele 2.tankového praporu. Měl přímou účast v bojích v rámci karpatsko-dukelské operaci, bojů na Slovensku, u Jasla a Gorlice, podílel se na osvobozování Ostravska. Dne 6.4.1945 padl při minometném přepadu ve vesnici Twórkow. Byl pohřben na hřbitově u osady Pogrzebin (později byl na přání manželky pohřben 12.5.1945 ve Valašském Meziříčí).
Posmrtně byl povýšen na nadporučíka a kapitána a obdržel 2 x čs. válečné kříže 1939 za statečnost v bojích o Opavu a Moravskou Ostravu 19.5.1945). Dále byl vyznamenán vojenským Řádem bílého lva II.třídy, řádem Vlastenecké války I. tř (6.10.1945).Zdroj:Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945 --MO ČR Avis (neprodejné CD)
URL CZ: https://www.valka.cz/Lizalek-Jiri-Vaclav-t64481#230028Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lizalek-Jiri-Vaclav-t64481#230028Version : 0