Main Menu
User Menu

Litevsko-běloruský front (1919-1920)

Front Litewsko-Białoruski (1919-1920)

Front Litewsko-Białoruski / Litevsko-běloruský front


Vyšší operační svazek. Vznikl nově rozkazem z 15. května 1919. Od 24. května 1919 byl součástí Protiněmecké fronty (Front Przeciwniemiecki). Podléhal Vrchnímu velitelství polské armády (Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego).
Zanikl zrušením 23. března 1920

Velitelem frontu byl:
Generál Stanisław Szeptycki (15.5.1919 – 23.3.1920)Náčelníkem štábu byl:
plukovník Jan Thullie (15.5.1919 – 23.3.1920)
URL : https://www.valka.cz/Litevsko-belorusky-front-1919-1920-t61726#222341Verze : 0
MOD
Součástí frontu bylo:
velitelství se štábem
1. legionářská pěší divize (1 Dywizja Piechoty Legionów)
2. legionářská pěší divize (2 Dywizja Piechoty Legionów)
Litevsko-běloruská divize (Dywizja Litewsko-Białoruska)
I. jezdecká brigáda (I Brygada Jazdy)
II. jezdecká brigáda (II Brygada Jazdy)
Velkopolská skupina generála Daniela Konařevského (Grupa Wielkopolska generała Daniela Konarzewskiego) – od začátku července 1919
8. pěší divize (8 Dywizja Piechoty) – od začátku července 1919


Součástí frontu k 15.10.1919 bylo:
velitelství se štábem
Suvalská skupina (2. litevsko-běloruská divize, skupina plukovníka Boleslava Freje)
Skupina generála Gustava Zygadloviče (6. pěší divize, 10. pěší divize)
Skupina generála Rydza-Śmiglého (1. a 3. legionářská pěší divize, I. jezdecká brigáda)
8. pěší divize
Skupina generála Želigovského (2. legionářská pěší divize, 9. pěší divize, 1. litevsko-běloruská divize, 1. velkopolská střelecká divize, II. jezdecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Litevsko-belorusky-front-1919-1920-t61726#222580Verze : 0
MOD
Literatura: Mieczysław Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992, ISBN 83-214-0752-8.
URL : https://www.valka.cz/Litevsko-belorusky-front-1919-1920-t61726#222581Verze : 0
MOD