Main Menu
User Menu

Litevská střelecká divize [1918-1919]

Vznikla na základě rozkazu Vojenské rady Severního úseku oddílů clony a Pertohradské obranné oblasti ze dne 3. května 1918 z dobrovolnických oddílů Novorževského úseku pod názvem Novorževská střelecká divize.
Od 14.června 1918 byla přejmenována na Pskovskou střeleckou divizi a od 21. ledna 1919 na Litevskou střeleckou divizi.
Byla podřízena:
Severnímu úseku oddílů clony a Pertohradské obranné oblasti (květen - září 1918)
Severnímu frontu (září - říjen 1918)
7. armádě (listopad 1918)
Západní armádě (listopad 1918 - březen 1919)
Litevsko-běloruské armádě (březen - duben 1919)
Lotyšské armádě (květen 1919)
Po velkých ztrátach byla 21. května 1919 přeměněna na brigádu, z které vznikla 4. střelecká divize.


velitelé:
V. A: Oľderogge
A. I. Makulovič
M. V. Ležinskij
V. I. Soloduchin


Prameny:
Graždanskaja vojna i vojennaja intervencija v SSSR - enciklopedija, Moskva 1983
URL : https://www.valka.cz/Litevska-strelecka-divize-1918-1919-t48336#188685Verze : 0