Lipový, Ján

do 12.1940 Harsányi
     
Příjmení:
Surname:
Lipový Lipovy
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Lipový
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. M.Sc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.04.1913 Košolná /
14.04.1913 Košolná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.01.1995 Praha /
17.01.1995 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu 1. armády - Chief of Staff of the 1st Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Lipovy-Jan-t238730#660106 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lipový Lipovy
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Lipový
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1933 Priemyslová škola stavebná, Bratislava
DD.MM.1928-DD.MM.1933
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Vojenská akademie
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Vysoká škola válečná
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Vojenská akademie Generálního štábu Ozbrojených sil SSSR K. J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Military Academy
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Military University
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of the USSR of K. J. Voroshilov, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.10.1946 major
12.10.1948 podplukovník
01.09.1951 plukovník
25.03.1954 generálmajor
22.10.1946 Major
12.10.1948 Lieutenant Colonel
01.09.1951 Colonel
25.03.1954 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Lipovy-Jan-t238730#660107 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více