Main Menu
User Menu

Lipošćak, Anton

     
Příjmení:
Surname:
Lipošćak
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Lipošćak
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.11.1863 Odorheiu Secuiesc /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1924 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ IX. zboru.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Liposcak-Anton-t63932#494941Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lipošćak
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Lipošćak
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
16.10.1910 generálmajor
09.05.1914 polní podmaršál
19.08.1917 generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.01.1915 Velitel : 2. pěší divize
DD.05.1915-DD.05.1915 Velitel : 2. pěší divize
DD.06.1915-DD.02.1916 Velitel : 42. honvédska pěší divize
DD.03.1917-DD.06.1917 Velitel : 42. honvédska pěší divize
DD.07.1917-DD.10.1917 Velitel : Lipošćakova skupina
DD.10.1917-DD.02.1918 Velitel : 9. sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Liposcak-Anton-t63932#494942Verze : 0
MOD
General der Infanterie Anton Lipošćak
Generál pechoty Anton Lipošćak


Anton Lipošćak sa narodil 9.11.1863 v Székely-Udvarhely (v súčasnsoti Odorheiu Secuiesc v Rumunsku) v rodine dôstojníka. Rovanko ako jeho otec sa rozhodol pre kariéru profesionálneho dôstojníka a získal úplné vojenské vzdelanie. Na Tereziánskej vojenskej akadémii vo Wiener Neustadt spolu s ním v ročníku študovali ďalší budúci známi vojenskí velitelia Prvej svetovej vojny ako Klaudius Czibulka, Alfred Krauss a Kasimir von Lütgendorf (absolventi roku 1883). V roku 1905 sa v hodnosti plukovníka stal náčelníkom štábu XV. armádneho zboru v Sarajeve. V roku 1910 bol povýšený do hodnosti generálmajora a v januári 1911 prevzal velenie 72. pešej brigády v Záhrebe. V októbri 1913 bol poverený velením 2. pešej divízie v Jaroslawi a v máji 1914 bol povýšený do hodnosti generálporučíka.


Po vypuknutí Prvej svetovej vojny nastupovala 2. pešia divízia v zostave X. armádneho zboru na front v Haliči proti Rusku. V januári 1915 pôsobila 2. pešia divízia na karpatskom fronte a jej veliteľstvo sa nachádzalo v Medzilaborciach. Vo februári 1915 sa divízne veliteľstvo premiestnilo do obce Radvaň nad Laborcom, kam sa Anton Lipošćak vrátil po absolvovaní krátkej zdravotnej dovolenky. V júni 1915 prevzal velenie 42. pešej divízie Honvédu a viedol ju do februára 1916 na fronte v Bukovine a potom od marca do júna 1917 na fronte v Haliči. V júli 1917 bol povýšený na generála pechoty a velil bojovej skupine „Lipošćak“, ktorá bola v októbri 1917 preformovaná na IX. armádny zbor. V tejto veliteľskej funkcii ostal na fronte v Bukovine pôsobiť do februára 1918 a následne sa stal vojenským guvernérom Poľska.


Po skončení Prvej svetovej vojny sa vrátil do Chorvátska odkiaľ pôvodne pochádzala jeho rodina. V novovytvorenom kráľovstve SHS sa stal obeťou politickej perzekúcie predstaviteľov belehradskej vlády. Bol obvinený z organizovania monarchistického ilegálneho hnutia a zatknutý. Súdny proces však neprebehol a Anton Lipošćak bol prepustený z väzby. Jeho prípad bol využitý na prenasledovanie tých predstaviteľov chorvátskeho spoločensko-politického života, ktorí vystupovali proti pripojeniu ich krajiny k Srbsku. V dôsledku toho sa odsťahoval z Chorvátska a usídlil sa vo Viedni, kde krátko na to v júli 1924 zomrel.


Zdroje:


1. K.A.Zalesskij: "Kto byl kto v Pervoj mirovoj vojne" (Kto bol kto v Prvej svetovej vojne), AST Moskva, 2003
2. www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Liposcak-Anton-t63932#228248Verze : 0