Main Menu
User Menu

Podplukovník

Lieutenant Colonel

Lieutenant Colonel

Česky: Podplukovník
English: Lieutenant Colonel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podplukovník
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t241775#668711Verze : 1
MOD