Main Menu
User Menu
Lidové milice - LM(Založeno během linkování - prosím, nezasahovat)Vznik: 21. února 1948, z tzv. strážních oddílů


Zánik: 21. prosince 1989, rozhodnutím ÚV KSČ
URL : https://www.valka.cz/Lidove-milice-LM-t79897#292981Verze : 0
MOD
Podle Organizačního řádu Lidových milicí z roku 1952 byly Lidové milice (LM) ozbrojeným sborem Komunistické strany Českoskoslovenska (KSČ). Během své existence plnily úkoly v oblasti ochrany průmyslových podniků, vypomáhaly jednotkám SNB při hlídkové službě, měli se podílet na odražení případného napadení státu vojsky NATO a byly nasazovány při represivních opatřeních vůči obyvatelstvu Československa. Vedle toho měly i politickovýchovnou roli, především při indoktrinaci mládeže.Vznik
Během osvobozování Československa a po jeho ukončení vznikaly na území Československa různé ozbrojené složky (gardy, stáže, milice; národní, revoluční). Tyto formace dočasně suplovaly roli standardních výkonných bezpečnostních orgánů státu. K jejich zrušení došlo v červnu 1945. Poté na tomto poli působila jen armáda, Sbor národní bezpečnosti (SNB) a tzv. Závodní milice (Závodní stráže), spadající pod Ústřední radu odborů. Jejich úkolem byla ochrana průmyslových závodů. Zbraně získaly jednak od Rudé armády, jednak z ilegálních skladů z doby války. Vzhledem k provázanosti odborů a komunistické strany byly tyto formace postupně přetvářeny ve výkonné nástroje KSČ.


V února 1948 rozhodl Ústřední výbor KSČ (ÚV KSČ), aby stranické organizace v jednotlivých podnicích zřizovaly tzv. strážní oddíly, jejichž mužstvo měli tvořit komunisté a jejich sympatizanti. Většina příslušníků strážních oddílů pocházela právě ze Závodních milicí. Dne 21. února 1948 byly tyto strážní oddíly rozhodnutím ÚV KSČ transformovány v Lidové milice. Následujícího dne byl do pozice velitele hlavního štábu LM ustanoven Josef Pavel, do funkce jeho zástupce František Kriegl a post politického komisaře zastával Josef Smrkovský. 23. února bylo díky ministrovi vnitra Václavu Noskovi Lidovým milicím předáno deset tisíc pušek a dva ticíce samopalů ze Zbrojovky Brno. Od 25. února byli příslušníci LM ozbrojeni.


Opora režimu
V březnu 1948 byly Lidové milice organizačně převedeny z ÚV KSČ na ministerstvo vnitra (MV), v jehož struktuře vzniklo oddělení, jež jejich činnost koordinovalo a zajišťovalo. LM představovaly pomocný orgán SNB. Zatímco existence Závodních milicí se opírala o vyhlášku MV, existence LM byla podložena jen usneseními ÚV KSČ. LM jednak vykonávaly ostrahu podniků, jednak působily jako pomocný sbor SNB mimo areály těchto podniků.


Početní stavy LM na konci 40. let rychle vzrostly, od počátku 50. let se počet jejich příslušníků stabilizoval s tím, jak byl napříště umožněn vstup jen členům KSČ. LM byly z armádních skladů vybaveny lehkými i těžkými ručními zbraněmi, vozidly a dokonce i děly. Příslušníci LM posilovali jednotky určené k ostraze státní hranice, zajišťovali ostrahu důležitých objektů a zasahovali proti demonstracím v souvisloti s měnovou reformou v roce 1953. V listopadu téhož roku byly LM převedeny z podřízenosti SNB/MV do podřízenosti ÚV KSČ, v jehož struktuře vzniklo příslušné oddělení.


Od poloviny roku 1953 se začalo s formováním úderných oddílů LM, jež byly přednostně vybavovány moderní výzbrojí a výstrojí, a do nichž byli přijímáni fyzicky nejzdatnější a politicky "nejvyspělejší" příslušníci LM.


V roce 1968 se značná část příslušníků LM postavila proti tzv. obrodnému procesu a poté se LM staly jednou z opor nástupu tzv. normalizace.


V 70. letech byla ve Vyškově vybudována školicí základna při Vysoké škole pozemního vojska. LM byly vybaveny novou výzbrojí a výstrojí.


Lidové milice byly zapojeny do systému tzv. mimořádných bezpečnostních opatření (MBO) v případě tzv. hromadných protispolečenských vystoupení (HPSV). Náčelník hlavního štábu LM byl členem Společného operačního štábu ČSSR. Lidové milice byly aktivovány a účastnili se MBO od 4. stupně I. varianty. Při 6. stupni II. varianty se počítalo s nasazením vyčleněných potlačovacích sil a prostředků LM.


V roce 1988 a 1989 byly jednotky Lidových milic opakovaně nasazovány v rámci MBO k potlačení projevů občanské nespokojenosti. Stalo se tak 19. ledna 1988, 21. srpna 1988, 28. října 1988, ve dnech 15. až 20. ledna 1989, dne 21. srpna 1989, 28. října 1989. Příslušníci LM byli nasazováni k přehrazování směru pohybu demonstrantů a k posílení hlídek VB. Po událostech ze 17. listopadu 1989 došlo k povolání části mimopražských jednotek LM do Prahy k případnému zásahu, avšak tyto jednotky byly po krátké době odeslány domů.


Rozpuštění
Během prosince 1989 byly zbraně za skladů LM postupně převezeny do skladů Československé lidové armády (ČSLA). Dne 21. prosince 1989 došlo ke zrušení Lidových milic. Stalo se tak rozhodnutím ÚV KSČ v průběhu mimořádného sjezdu KSČ. Příslušníci LM byli současně zproštěni přísahy.
URL : https://www.valka.cz/Lidove-milice-LM-t79897#292996Verze : 0
MOD
Vrchní velitel LM:


1952-1953 - Klement Gottwald
1953-1968 - Antonín Novotný
1968-1969 - Alexander Dubček
1969-1987 - Gustáv Husák
1987-1989 - Miloš Jakeš
1989-1989 - Karel UrbánekVelitel hlavního štábu LM:
1948-???? - Josef Pavel
????-1952 - Jan Janulík


Náčelník štábu velitele LM:
1952-poč.60" - Alois Kotva
poč.60"-1973 - Rudolf Horčic
1973-1989 - Miroslav Novák
URL : https://www.valka.cz/Lidove-milice-LM-t79897#292997Verze : 0
MOD
Zdroje:


- BAŠTA, Jiří: Lidové milice – nelegální armáda KSČ. In: Paměť a dějiny č. 2/2008
- DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
- Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna
URL : https://www.valka.cz/Lidove-milice-LM-t79897#293002Verze : 0
MOD