Main Menu
User Menu

Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866

U příležitosti 145. výročí války roku 1866 jsem vydal knižně komentovaný seznam 952 rakouských důstojníků, kteří padli nebo zemřeli za polního tažení roku 1866 na všech tehdejších bojištích a to, jak severní, tak i jižní fronty. Včetně bojů ve středním Německu a v Dalmácii. V minulosti takovéto monumentální a kompletní dílo ještě nikdo nevydal, ba ani oficiálními místy sestavené seznamy nejsou úplné. Z tohoto důvodu se jedná o zcela ojedinělou publikaci završující mou šestnáctiletou badatelskou práci.
Kniha je napsána formou lexikonu a jsou v ní vzpomenuti všichni rakouští důstojníci, kteří během války 1866 přišli o život, a proto jsou v ní zahrnuti nejen padlí, ale též i zemřelí na následky zranění či nemocí a úrazu apod.
V samotném textu pak uvádím vždy celé jméno se všemi jeho existujícími variantami, zařazení a hodnost. Asi u čtvrtiny osob přidávám stručný životopis nebo případný popis úmrtí pokud mi byl z dostupné literatury, jejíž seznam čítá 211 titulů, znám. Seznam je doplněn obdobnými informacemi o 40 osobách, jejichž úmrtí považuji za sporné. Přiloženy jsou tři přehledové tabulky podle různého třídění, a to dle střetnutí, dle jednotek a dle hodností.
Případní zájemci o knihu mě mohou kontaktovat na e-mailu adrajdvorak@tiscali.cz. Kniha není v knihkupectvích běžně k dostání. Cena je 350 Kč.
URL : https://www.valka.cz/Libellus-honoris-c-k-dustojniku-padlych-ve-valce-roku-1866-t119756#411045Verze : 0