Main Menu
User Menu

Lewisit (L)

Lewisit

LEWISIT (L)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Lewisit je hnedá kvapalina s muškátovou vôňou. Extrémne dráždi oči a spôsobuje hojné slzenie. Kontakt kvapaliny s pokožkou je ihneď veľmi bolestivý a vstrebáva sa rýchlejšie ako sulfidický yperit. Pľuzgiere vznikajú už po niekoľkých hodinách. V zime vydrží v teréne asi týždeň, v lete maximálne 1 deň.


základné údaje:
názov: Lewisit
označenie: L
ďalšie názvy: M-1
registračné číslo CAS: 541-25-3


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: 2-(chlórvinyl)dichlórarzén
vzorec: Cl-CH=CH-AsCl2
molekulová hmotnosť: 207,32
bežný fyzikálny stav: hnedá kvapalina; čistý je bezfarebný
zápach: muškátový, čistý bez zápachu
teplota varu: 196°C (extrapolovaná), rozkladá sa pred dosiahnutím bodu varu
teplota topenia: -44,7 až -1,8°C (teplota mrznutia), závisí od čistoty
hustota: (extrapolovaná)
1,8793 g/ml pri 25°C
1,921 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný) 27,1 mPa pri 0°C
viskozita: (extrapolovaná)
2,053 mPa.s pri 25°C
3,521 mPa.s pri 0°C
povrchové napätie:
41,1 mN/m pri 25°C
44,2 mN/m pri 0°C
teplota vzplanutia: nehorľavý
teplota rozkladu: pri 149°C sa rozloží 0,5%; pri 493°C sa rozloží 99,99%
rozpustnosť: vo vode okamžite hydrolyzuje; ľahko rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách a olejoch
hydrolýza: veľmi rýchla za vzniku kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny 2-chlórvinylarzénovej a oxidu 2-chlórvinylarzénového
stálosť pri uskladnení: pomerne stály v sklenených a oceľových nádobách
reakcie s kovmi a inými materiálmi: nekorozívny ak je čistý; silne koroduje hliník a hliníkové fóliezdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#373778Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: veľmi dráždivý, spôsobuje hojné slzenie
pokožka: spôsobuje okamžitý pocit pálenia
vdychovanie: veľmi toxický
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: pľuzgierotvorná látka s okamžitým účinkom
účinok: rýchlyodhad toxicity:
Všetky odhady toxicity sú založené na údajoch o sulfidickom yperite.


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#373779Verze : 0
MOD
ZMES YPERIT-LEWISIT (HL)


Zmes HT je zmes 63% lewisitu a 37% sulfidického yperitu. Je to kvapalina s cesnakový zápachom. Jej účinky sú podobné ako u sulfidického yperitu a teda slabšie ako u čistého lewisitu. Dráždi oči a vytvára pľuzgiere s oneskoreným účinkom asi po 12 hodinách. Čistá zmes mrzne pri -25,4°C, zmes pre vojenské účely mrzne pri -42°C.


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#373781Verze : 0
MOD
Lewisit=Chlorvinyldichlorarasin (CICH = CHAsCI2) je průhledná kapalina žlutavě zbarvená, páchnoucí po pelargoniích. Málo se rozpouští ve vodě; v alkoholu, benzinu, benzolu a v jiných organických rozpouštědlech mnohem lépe. Lehce se rozpouští v tucích a lipoidech. Rychle se vstřebává z kůže do krve a vyvolává celkovou intoxikaci, která za určitých podmínek vyvolává rychlou smrt. Po zasažení se zvětšují mozkové cévy, výrazné překrvení i krevní výrony. První pomoc je stejná jako při zasažení yperitem. Zasaženou pokožku je nutné ošetřit roztokem z protichemického balíčku či jinými odkysličovadly.
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#33720Verze : 0
Lewisit (L, M-1)
Charakteristika: olejovitá nažloutlá kapalina, rozpustná v organických rozpouštědlech, zápach po pelargoniích, mimořádně stálá v terénu.


Účinky na organizmus: proniká do organizmu všemi branami a na místě kontaktu vyvolává morfologické změny ve tkáních, obvykle ireverzibilního charakteru. Zánětlivé nekrotické změny na kůži a sliznicích se projevují tvorbou puchýřů a vředů.


Příznaky zasažení: Lewisit dráždí kůži i sliznici ihned. Celkovými příznaky jsou ztráta zájmu o okolí, depresivní stavy, bolesti hlavy, slabost, nechuť k jídlu, zvýšení teploty, kolísavý krevní tlak i tep. Na kůži se vyvolávají červené zbarvení, otok a do 24 hodin od zasažení první puchýře. Tyto se pak rozvíjejí čtyři až šest dní, obtížně se hojí a hrozí nebezpečí infekce a následné pigmentace. Při průniku oční spojivkou vyvolává pálení, slzení a řezání v očích, dále pak mohutný otok víček a při větší koncentraci i zánět rohovky. V dýchacích cestách způsobuje pocit sucha a škrabání v krku, dráždivý kašel, chrapot až ztrátu hlasu, obtížné polykání, příznaky bronchitidy.


Zásady první pomoci: Po zasažení zpuchýřujícími látkami je nutná okamžitá dekontaminace zamořených míst kůže a oděvu. U lokalizovaných zasažení nutno následně přiložit sterilní obvaz a tím zabránit sekundární infekci. Při zasažení očí je nutné provést okamžitý výplach čistou vodou, nebo 2-3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, nebo 0,9% roztokem chloridu sodného.
URL : https://www.valka.cz/Lewisit-L-t10957#59272Verze : 0