Main Menu
User Menu

Letecký pluk 9 [1950-1950]

9th Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 9
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 9
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 7
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1950-01.07.1950 3. letecká divise
Dislokace:
Deployed:
01.05.1950-01.07.1950 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
01.05.1950-01.07.1950
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.05.1950-01.07.1950 VÚ 9951 Brno
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký pluk 9)
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-9-1950-1950-t53198#420973Verze : 0
MOD