Main Menu
User Menu

Letecký pluk 1 [1946-1950]

1st Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 1
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.01.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 10
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
1. letecký stíhací pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.01.1946-01.10.1950 4. letecká divise
01.10.1950-01.12.1950 3. letecká divise
Dislokace:
Deployed:
22.01.1946-01.09.1950 Sliač, letiště /
01.09.1950-01.12.1950 Praha, Kbely /

Velitel:
Commander:
22.01.1946-DD.MM.1947 Koza, Ludevít (Štábní kapitán)
DD.MM.1947-01.12.1950 Kriško, Vladimír (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.02.1949-01.11.1950 Stíhací výcvikové středisko

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.12.1950 letecký pluk Zvolenský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
22.01.1946-01.10.1949 VÚ 2287 Zvolen
01.10.1949-01.09.1950 VÚ 8514 Zvolen
01.09.1950-01.01.1951 VÚ 8514 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký pluk 1)
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-1-1946-1950-t123608#420966Verze : 0
MOD