Main Menu
User Menu
Reklama

Letecký komodor

Air Commodore

Air Commodore

Česky: Letecký komodor
English: Air Commodore
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komodor
Link to the Dictionary Entry Commodore
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Letecky-komodor-t237643#668395Verze : 0
MOD
Reklama