Main Menu
User Menu

Letecký dělostřelecký pluk 45 [1950-1951]

45th Air Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Letecký dělostřelecký pluk 45
Originální název:
Original Name:
Letecký dělostřelecký pluk 45
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
45. letecký dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1950-15.08.1950 Velitelství letectva
15.08.1950-01.01.1951 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.05.1950-01.01.1951 Plzeň, Bory /

Velitel:
Commander:
01.05.1950-01.01.1951 Mejda, Václav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.05.1950-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.05.1950-01.01.1951 VÚ 8671 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký dělostřelecký pluk 45), www.vojenstvi.cz ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Letecky-delostrelecky-pluk-45-1950-1951-t53203#421007Verze : 0
MOD