Letecké střeliště Kuchyňa [1953-1963]

Air Shooting Range Kuchyňa
     
Název:
Name:
Letecké střeliště Kuchyňa Air Shooting Range Kuchyňa
Originální název:
Original Name:
Letecké střeliště Kuchyňa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenský výcvikový tábor letectva Kuchyňa Air Force Military Training Camp Kuchyňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
Vycviková základna letectva Air Force Training Base
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.09.1959 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.09.1959-01.10.1960 24. letecká technická skupina
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.09.1963 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.01.1953-01.01.1957 Air Force Command
01.01.1957-01.09.1959 Air Force and State Air Defense Command
01.09.1959-01.10.1960 24th Air Technical Group
01.10.1960-01.09.1961 7th State Air Defence and Air Force Army
01.09.1961-01.09.1963 Air Force and State Air Defense Command
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.09.1963 Kuchyňa, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1953-01.09.1963 VÚ 4562 Kuchyňa -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Letecke-streliste-Kuchyna-1953-1963-t187556#545540 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více