Main Menu
User Menu

- Letecké oddíly - pojem

Flight Detachments

Letecké oddiely

авиационные отряды

Letecký oddiel


(авиационный отряд, авиаотряд)

Letecký oddiel (aviacionnyj otrjad, aviaotrjad) bol do roku 1922 základným útvarom sovietskeho letectva. Počet lietadiel v leteckom oddiely bol rôzny a závisel od druhu letectva.


Od 16.09.1924 bol oddiel stíhacieho letectva zložený z troch rojov (3 x 3 lietadlá), oddiel prieskumného a ľahkého bombardovacieho letectva z dvoch rojov (2 x 3 lietadlá) a v bombardovacom oddiely boli tri lietadlá.


V máji roku 1925 boli do zostavy streleckých zborov začlenené letecké oddiely po 6, 8, a 12 lietadiel, určené pre blízky prieskum a potreby delostrelectva. S prechodom na plukovný systém organizácie leteckých jednotiek v roku 1938, prežili letecké oddiely len v dopravnom a námornom letectve.


Schwabedissen, W.: Stalinskije sokoly. Analyz dejstvij sovietskoj aviacii. 1941-1945, izdatelstvo Ast, Charvest, 2006 (Вальтер Швабедиссен: Сталинские соколы. Анализ действий советской авиации. 1941-1945 гг, Издательство АСТ, Харвест, ISBN: 5-17-037178-0, 985-13-6149-6, 2006)
URL : https://www.valka.cz/Letecke-oddily-pojem-t209897#592915Verze : 6
MOD