Main Menu
User Menu

Letecké hlásky a Naváděcí letecké hlásky [1952-1955]

V této podkategorii: Radiotechnické jednotky PVOS -Vojskové setniny“
je vložena skupina jednotek, které v době vzniku a v době existence (minimálně do 15.06.1955) NEBYLY součástí jednotek „Hlásné služby“, ale byly součástmi svazků a útvarů stíhacího letectva.

Naskýtala se možnost je „přiřadit“ do podkategorie Jednotky zabezpečení velení letectva, ale vzhledem k tomu, že technické vybavení („výzbroj“) je obdobné jako u „Radiotechniků“ a zejména skutečnost že většina z nich byla „transformována“ na jednotky radiotechnického vojska, byly zařazeny sem.

Navíc se „příslušnost“ odrážela také v užitém názvu jednotky: Radiotechnická stanice (RTS)

Jednalo se o dobový název a byl používán také pro obdobné jednotky u Hlásných praporů i 158. hlásného pluku Protiletadlové obrany státního území (PLOSÚ).

Po reorganizaci PLOSÚ na Protivzdušnou obranu státu (PVOS)
k 31.10.1954 se u nich (u hlásných útvarů)změnily názvy na Radiolokační stanice (RLS)
a po reorganizaci Hlásných pluků na Radiotechnické pluky
k 15.06.1955 se změnily názvy RLS na Radiotechnické hlásky (RTH / rth)).


Jedná se např. o tyto jednotky zabezpečení velitelských stanovišť letectva:

Radiotechnická stanice [1952-1955] (České Budějovice-Švábův Hrádek)
Electronic Station of the Command Post of the 1st Air Fighter Division

Radiotechnická stanice [RRRR-1955] (České Budějovice)
Electronic Station of the Command Post of the 1st Fighter Air Regiment

Radiotechnická stanice [RRRR-1955] (Bechyně)
Electronic Station of the Command Post of the 19th Fighter Air Regiment

Radiotechnická stanice [1953-1955] (Mladá)
Electronic Station of the Command Post of the 2nd Air Fighter Division

Radiotechnická stanice [1954-1955] (Zvolen)
Electronic Station of the Command Post of the 2nd Fighter Air Division

Radiotechnická stanice [1954-1955] (Bratislava)
Electronic Station of the Command Post of the 2nd Fighter Air Regiment

Radiotechnická stanice [1954-1955] (Košice)
Electronic Station of the Command Post of the 7th Fighter Air Regiment

Radiotechnická stanice [1952-1955] (Plzeň-Nová Hospoda)
Electronic Station of the Command Post of the 3rd Air Fighter Division

Radiotechnická stanice [RRRR-1955] (Dobřany-letiště)
Electronic Station of the Command Post of the 3rd Fighter Air Division

Radiotechnická stanice [1954-1955] (Kbely-Radonice)
Electronic Station of the Command Post of the 8th Air Fighter Regiment

Radiotechnická stanice [1952-1955] (Žatec-Velichov)
Electronic Station of the Command Post of the 5th Air Fighter Division

Radiotechnická stanice [1954-1955] (Žatec-Čeradice)
Electronic Station of the Command Post of the 11th Air Fighter Regiment

Radiotechnická stanice [1954-1955] ((Pardubice-Třebosice)
Electronic Station of the Command Post of the 22nd Air Fighter Division

Radiotechnická stanice [1954-1955] (Brno)
Electronic Station of the Command Post of the 3rd Fighter Air Regiment
***
Naváděcí stanoviště 2. stíhací letecké divize (Senec)

Organizační změny v letectvu a protivzdušné obraně státu k 01.03.1955 přinesly „rozdělení“ svazků letectva do dvou skupin:

1) 1., 2. a 5. stíhací letecké divize (a jim podřízené útvary) podléhaly Velitelství stíhacího letectva PVOS a původní „Radiotechnické stanice“ byly od velitelství stíhacích leteckých divizí po 15.06.1955 „převzaty“ radiotechnickými pluky ( a následně označované jako bývalé „naváděcí letecké hlásky“ nebo „letecké hlásky“) byly v sestavách radiotechnických pluků reorganizovány na radiotechnické hlásky
(některé z nich byly zrušeny).

2) 3. a 22. stíhací letecká divize zůstaly v podřízení Velitelství letectva. Jejich „Radiotechnické stanice“ (RTS) zůstaly v původní organizaci až do 31. 10.1955.

01.11.1955 byly u obou svazků zřízeny „radiotechnické roty“
- 3. radiotechnická rota Dobřany
- 22. radiotechnická rota Chrudim .
V říjnu 1956 byla u 6. stíhací letecké divize zřízena 6. radiotechnická rota Čáslav .
V podřízení měly čety radiolokátorů, zabezpečující „divizní“ a „plukovní“ velitelská stanoviště.

3) V srpnu 1958 při reorganizaci letectva byly radiotechnické roty (3., 6. a 22.) zrušeny a jejich bývalé radiotechnické=radiolokační jednotky byly „včleněny“ k 155. a 158. radiotechnickému pluku a reorganizovány na radiotechnické hlásky (RTH) nebo Radiotechnické uzly (RTU).

Zdroje: Vojenský ústřední archiv Praha
www.valka.cz
www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL CZ: https://www.valka.cz/Letecke-hlasky-a-Navadeci-letecke-hlasky-1952-1955-t168343#504893Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Letecke-hlasky-a-Navadeci-letecke-hlasky-1952-1955-t168343#504893Version : 0