Main Menu
User Menu

Letec základní

Airman Basic

Airman Basic

Česky: Letec základní
English: Airman Basic
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Letec
Link to the Dictionary Entry Airman
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Letec-zakladni-t241058#666828Verze : 1
MOD