Main Menu
User Menu

Leon V. Arménsky

Leon (Lev, Leo) V. Arménsky – byzanský cisár


Vládol v rokoch 813-820


Leon sa narodil v roku 775. Leon bol stratégom thematu Armeniakon.
Po zdrvujúcej porážke byzanskej armády pri Versinikie vyhlásila armáda za cisára Leona. Michal I. Rangabe pod tlakom týchto udalostí abdikoval a vstúpil do kláštora.


Bulharský chán Krum pokračoval vo vojenských akciách proti Byzancii. Časť jeho vojska v roku 813 obľahla Adrianopol a dobila ho. Zvyšok Bulharov a ich slovanských spojencov postupovala proti Konštantínopolu. Krumova armáda prenikla až ku Zlatému rohu a plienila okolie hlavného mesta. Pred úplnou katastrofou zachránila Byzanciu len náhla Krumova smrť. Nový chán Omurtag prestal s obliehaním Konštantínopola, ale odmietol uzavrieť s Leonom uzavrieť mier. Leonovi sa podarilo, v Trákii, poraziť chánove vojská a Bulhari boli nútení uzavrieť s Byzantíncami, na tridsať rokov, mier.


Po týchto udalostiach sa mohol Leon venovať vnútropolitickým záležitostiam. Jeho prvým krokom bol návrat k ikonoklazmu. Podarilo sa mu zlomiť odpor cirkevných hodnostárov, na čele s patriarchom Nikeforom a Theodorom Studijským, a na miesto patriarchu dosadil svojho prívrženca Theodota Kassitera. V roku 815 zvolal Leon nový ikonoklastický koncil, ktorý odsúdil studijských mníchov a zrušil uznesenia ikonodulského koncilu z roku 787.


Leon sa v boji o cisársky trón opieral o pomoc svojich spolubojovníkov Michala a Tomáša zvaného Slovan. Po tom čo sa stal cisárom, oboch vymenoval za vysokých vojenských veliteľov. To sa mu však stalo osudným. V roku 820 sa proti nemu obaja vzbúrili. Michalovým prívržencom sa podarilo, 24. decembra 820, Leona zavraždiť a vyhlásiť Michala II. Psellosa (tiež zvaného aj Amorijský) za cisára.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Leon-V-Armensky-t59458#214190Verze : 0