Lenský, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Lenský Lenský
Jméno:
Given Name:
Václav Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Lenský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.01.1902 Horní Beřkovice / 27.01.1902 Horní Beřkovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1971 Mělník /
16.10.1971 Mělník /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
do 6/1948 Langer -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lensky-Vaclav-t126608#429063 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lenský Lenský
Jméno:
Given Name:
Václav Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Lenský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1914-DD.MM.1922 Reálne gymnázium, Mělník
DD.MM.1914-DD.MM.1922
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1922-DD.MM.1924 Vojenská akademie
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Vysoká škola válečná
DD.MM.1948-DD.MM.1950 Vojenská akadémia generálneho štábu K.J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1922-DD.MM.1924 Vojenská akademie
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Vysoká škola válečná
DD.MM.1948-DD.MM.1950 Military Academy of the General Staff of K.J. Voroshilov, Moscow /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.10.1946 major
22.10.1946 podplukovník
18.10.1948 plukovník
03.10.1950 brigádní generál
26.10.1946 major
22.10.1946 Lieutenant Colonel
18.10.1948 Colonel
03.10.1950 Brigadier General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Lensky-Vaclav-t126608#561934 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více