Main Menu
User Menu

Leninův řád

Order of Lenin

Leninov rad

Opден Ленина

     
Název:
Name:
Leninův řád
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005
Lobkowicz, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, 1999
https://mondvor.narod.ru/OLenin.html
https://ordenrf.ru/su/orden-lenina.php#bsh
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#350645Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1930-1934/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
27.09.1934
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
?
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
1. typ - traktor
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005.
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#410369Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1934-1936/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.09.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
11.06.1936
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
2. typ
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005.
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#410368Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1936-1943/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1936
Datum zániku:
Date of Termination:
19.06.1943
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
3. typ - skrutkovací s obloženým platinovým basreliéfom
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
Durov, Valerij A.: Orděn Lenina - Orděn Stalina (projekt). Moskva, Collector´s Book 2005.
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#410367Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1943-1956/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.06.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1956
Komponenty:
Components:
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
4. typ - závesný okrúhly
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#560924Verze : 3
MOD
     
Název:
Name:
Leninův řád /1956-1991/
Název v originále:
Original Name:
Opден Ленина
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Paul McDaniel a Paul J. Schmitt: Soviet orders and medals, Arlington 1997
A.Volodin a N.Merlaj: Medals of the USSR, Sankt-Peterburg 1997
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#460064Verze : 9
MOD

Leninův řád
Byl zřízen usnesením prezídia Ústředního výkonného výboru SSSR z 6. dubna 1930 jako tehdy nejvyšší státní vyznamenání k ocenění mimořádných výsledků při výstavbě socialismu. Podle stanov a jejich doplňků se uděluje jednotlivým občanům i kolektivům, závodům, institucím, společenským organizacím, svazovým a autonomním republikám, krajům a dalším územním správním celkům za zvlášť vynikající zásluhy v revolučním hnutí, pracovní činnosti a obraně socialistické vlasti, za významný podíl na rozvoji přátelství a spolupráce mezi národy, na boji za mír, demokracii a sociální pokrok. Uděluje se rovněž všem nositelům titulu hrdina Sovětského svazu a hrdina socialistické práce. Vysoké pocty se může dostat i osobám, které nejsou občany SSSR, a závodům, organizacím, institucím a městům jiných států. Nosí se na levé straně prsou, jako první v pořadí vyznamenání.


Nositeli Leninova řádu se stalo i několik československých vojáků. Kromě těch, jimž byl předán spolu se Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu, jej prezídium Nejvyššího sovětu SSSR udělilo 17. dubna 1943 tehdejšímu plukovníkovi Ludvíku Svobodovi za vzorné vedení 1. čs. samostatného polního praporu v boji o Sokolovo, a 11. prosince 1943 nadporučíkovi Vladimíru Jankovi, náčelníku štábu tankového praporu, a podporučíkovi Sergeji Petrasovi, veliteli čety motorizovaných samopalníků, za příkladné splnění vojenských povinností v bitvě o Kyjev.
Celkem bylo v letech Velké vlastenecké války dekorováno Leninovým řádem jedenačtyřicet tisíc osob, z toho na třicet šest tisíc vojáků a partyzánů, a přes dvě stě svazků a útvarů Sovětské armády.


Kolář, J.: Sovětská vojenská vyznamenání 1918-1945, ÚV SČSP, 1986
Lobkowicz, F.: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, 1999
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#561860Verze : 3
MOD
Název
Name
Leninův řád /1930-1934/
Order of Lenin /1930-1934/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
11.07.1931 Bljucher, Vasilij Konstantinovič
DD.MM.1931 Bulganin, Nikolaj Alexandrovič
DD.MM.1931 Gorbunov, Sergej Petrovič
21.02.1933 Tupolev, Andrej Nikolajevič
22.02.1933 Gamarnik, Jan Borisovič
DD.MM.1933 Tuchačevskij, Michail Nikolajevič
DD.MM.RRRR Šeluchin, Pjotr Semjonovič
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#431854Verze : 5
MOD
Název
Name
Leninův řád /1934-1936/
Order of Lenin /1934-1936/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.04.1934 Kamanin, Nikolaj Petrovič
20.04.1934 Molokov, Vasilij Sergejevič
20.04.1934 Vodopjanov, Michail Vasiljevič
28.09.1934 Gromov, Michail Michajlovič
21.02.1935 Astachov, Fjodor Alexejevič
23.02.1935 Buďonnyj, Semjon Michajlovič
23.02.1935 Ščadenko, Jefim Afanasjevič
17.03.1935 Berija, Lavrentij Pavlovič
23.12.1935 Cholostjakov, Georgij Nikitič
DD.MM.1935 Alksnis, Jakov Ivanovič
DD.MM.1935 Kalinin, Michail Ivanovič
DD.MM.1935 - Popov, Michail Nikolajevič
DD.MM.1935 Sokolov, Alexej Nikolajevič
25.05.1936 Anisimov, Pjotr Nikolajevič
25.05.1936 Ryčagov, Pavel Vasilievič
DD.MM.1936 Kazarinova, Tamara Alexandrovna
DD.MM.1936 Sučkov, Pjotr Ivanovič
DD.MM.1936 Žuravljov, Ivan Petrovič
MM.DD.1936 Bazenkov, Boris Iljič
21.03.1940 Trifonov, Boris Pavlovič
07.04.1940 Mironov, Sergej Ivanovič
23.02.1965 Vorošilov, Kliměnt Jefremovič
DD.MM.RRRR Bolchovitinov, Viktor Fjodorovič
DD.MM.RRRR Smirnov, Pjotr Alexandrovič
Celkem : 24
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#431853Verze : 6
MOD
Název
Name
Leninův řád /1936-1943/
Order of Lenin /1936-1943/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#431851Verze : 2
MOD
Název
Name
Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#561963Verze : 2
MOD
Název
Name
Leninův řád /1956-1991/
Order of Lenin /1956-1991/
Opден Ленина
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Leninuv-rad-t7824#560901Verze : 9
MOD