Main Menu
User Menu
Reklama

Lemp, Fritz Julius

     
Příjmení:
Surname:
Lemp
Jméno:
Given Name:
Fritz-Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Fritz-Julius Lemp
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitánporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.02.1913 Qingdao /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.05.1941 Atlantický oceán
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel U-28, U-30 a U-110
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- německé ponorkové eso 2. sv. v. s 19 potopenými obchodními loděmi (96 314 BRT), 1 pomocnou válečnou lodí (325 BRT), 3 poškozenými obchodními loděmi (14 317 BRT) a 1 poškozenou válečnou lodí (31 100 t)
- nositel Rytířského kříže
- 3. září 1939 bez varování vypálil torpédo na civilní osobní parník SS Athenia, který se potopil následujícího dne, čímž se stal prvním britským plavidlem potopeným německou ponorkou ve 2. světové válce
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
https://uboat.net/men/lemp.htm
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Lemp-Fritz-Julius-t13758#415488Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lemp
Jméno:
Given Name:
Fritz-Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Fritz-Julius Lemp
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1931 důstojnický čekatel
14.10.1931 námořní kadet
01.01.1933 námořní praporčík
01.01.1935 námořní nadpraporčík
01.01.1935 námořní poručík
01.01.1937 námořní nadporučík
24.09.1939 kapitánporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
28.10.1938-DD.11.1938 Velitel ponorky : U-28 (U-28)
DD.11.1938-24.09.1939 Velitel ponorky : U-30 (U-30)
24.09.1939-DD.09.1940 Velitel ponorky : U-30 (U-30)
21.11.1940-09.05.1941 Velitel ponorky : U-110 (U-110)

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

06.06.1939

Španělský kříž bronzový
Spanish Cross Bronze
Spanienkreuz in Bronze
-

27.09.1939

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

18.01.1940

Válečný ponorkový odznak
U-boat War Badge
U-Boots-Kriegsabzeichen
-

18.01.1940

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

10.08.1940

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

14.08.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný odznak pro minolovky, stíhače ponorek a doprovodné lodě
Minesweepers, Sub-Chasers and Escort-Vessel War Badge
Kriegsabzeichen für Minensuch-, U-Boot-Jagd- und Sicherungsverbände
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
https://uboat.net/men/lemp.htm
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Lemp-Fritz-Julius-t13758#462732Verze : 0
MOD
Kapitänlautnant Fritz Julius Lemp


Nar. 19.12.1913 v Tsingtau, Velitel U 39 a U 110, Rytířský Kříž 14.8.1940
Padl 9.5.1941
Celkové skore: 17 lodí s 68 607 BRT
URL : https://www.valka.cz/Lemp-Fritz-Julius-t13758#51130Verze : 0
MOD

Potopení SS Athenia


V první den 2. světové války, 1. září 1939 opustila SS Athenia pod velením kapitána Jamese Cooka Glasgow a vydala se přes Liverpool a Belfast do Montrealu. Na své palubě vezla 1 103 pasažerů, z toho 500 židovských uprchlíků, 469 kanaďanů, 311 američanů, 72 britů a k tomu 315 členů posádky. Navzdory jasným znakům, že válka může vypuknout každým dnem, vyrazila z Liverpoolu 2. září ve 13:00 a 3. navečer byla již 60 námořních mil jižně od Rockallu a 200 námořních mil severozápadně od Inishtrahullu v Irsku, když si ji v 16:30 všimla německá ponorka U-30, pod velením námořního nadporučíka Fritze-Julia Lempa. Lemp později uvedl, že fakt, že potemnělá loď kličkovala mimo normální plavební kurz, ho předvědčila o tom, že se jedná o transportní plavidlo, loď Q nebo ozbrojený obchodní křižník. U-30 sledovala Athenii další tři hodiny dokud přibližně v 19:40 nebyly obě lodě mezi ostrovy Rockall a Tory. Lemp nařídil vypálit dvě torpéda. Jedno z nich zasáhlo Athenii na levoboku do strojovny a loď se začala potápět zádí napřed.


Několik lodí, včetně torpédoborce třídy E, HMS Electra, odpověděla na nouzové volání SS Athenia. velitel Electry, komandérporučík Stuart Austen Buss, byl nejvyšším přítomným důstojníkem a převzal velení. Vyslal torpédoborec třídy F HMS Fame na protiponorkový průzkum oblasti, zatímco Electra, další torpédoborec třídy E, HMS Escort, švédská jachta Jižní kříž, švédská nákladní lod MS Knute Nelson a americká nákladní loď City of Flint zachraňovali trosečníky. Podařilo se jim zachránit celkem 981 pasažérů a členů posádky. Německý parník SS Bremen, který byl na cestě z New Yorku do Murmansku také zachytil nouzové volání, ale ignoroval ho, jelikož se jeho kapitán domníval, že by ho britové mohli zajmout a loď si nechat jako válečnou kořist. City of Flint přepravila 223 trosečníků do Prier 21 v Halifaxu a Knute Nelson dopravil 450 do Galway.


Athenia zůstala na hladině dalších 14 hodin, než se zádí napřed potopila v 10:40 následujícího rána. Z celkových 1 418 lidí na palubě, zahynulo 98 pasažérů a 19 členů posádky. Mnoho z nich zahynulo ve strojovně a na schodišti na zádi, kam udeřilo torpédo.


54 mrtvých byli kanaďané a 28 američané, což v Německu vyvolalo strach v podobě urychleného nástupu Spojených států do války.


Když se velkoadmirál Raeder, vrchní velitel Kriegsmarine poprvé doslechl o potopení SS Athenia, poptával se a bylo mu řečeno, že v okolí 75 námořních mil od místa potopení se nenacházela žádná německá ponorka. Následně řekl americkému přidělenci v dobré víře, že německo nenese za tuto tragédii žádnou odpovědnost.


Když se 27. září vrátila U-30 do Wilhelmshavenu, Lemp nahlásil kontradmirálu Dönitzovi, že omylem potopil SS Athenia. Dönitz poté poslal Lempa do Berlína, kde celý incident vysvětlil Raederovi. Ten ho zase poslal za Hitlerem, který se rozhodl, že z politických důvodů se musí celá záležitost ututlat. Raeder se rozhodl nepostavit Lempa před vojenský soud, jelikož udělal pochopitelnou chybu a palubní deník U-30 byl v datu 3. září 1939 vymazán.


O měsíc poté, oficiální noviny NSDAP, Völkischer Beobachter vydaly článek, kde ze ztráty SS Athenia obviňuje Spojené království a Winstona Churchilla, prvního lorda admirality, který tímto chtěl v očích světové veřejnosti Třetí říši poškodit. Raeder tvrdil, že o tom před zveřejněním nevěděl, a řekl, že kdyby o tom věděl, zabránil by tomu.


Celá pravda vyšla na světlo až v lednu 1946, kdy v Norimberských procesech ve stání proti velkoadmirálu Raederovi, bylo přečteno svědectví velkoadmirála Dönitze, které konečně přiznalo, že Athenia byla torpédována ponorkou U-30 a byly podniknuty všechny kroky k tomu, aby se tato skutečnost utajila. Lemp, který přiznal, že si loď spletl s obchodním křižníkem, provedl první kroky k utajení vymazáním záznamu z palubního deníku a zavázáním svou posádku k mlčenlivosti.


Athenia, jakožto neozbrojená osobní loď, byla chráněna proti útoku Hagueskou úmluvou a Londýnskými námořními dohodami z roku 1930, která dovolovala všem válečným lodím, včetně ponorek, takovouto loď zastavit a prohledat, ale zakazovala jim ji zabavovat nebo zajímat jako válečnou trofej nebo potápět, pokud nepřepravovala kontrabant nebo nebyla-li jinak spojena s válečnými aktivitami. A ikdyž bylo toto prokázáno a bylo rozhodnuto o potopení lodi, mělo být umožněno posádce pasažérům přesunout se na "bezpečné místo". Ačkoliv Německo nepodepsalo smlouvu z roku 1930, Německá pravidla z roku 1936 zavazovala jejich námořní velitele dodržovat většinu těchto instrukcí. Lemp žádnou z výše uvedených podmínek neprovedl a namísto toho se rozhodl vypálit bez varování.
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Athenia_(1922)
URL : https://www.valka.cz/Lemp-Fritz-Julius-t13758#710155Verze : 3
MOD
URL : https://www.valka.cz/Lemp-Fritz-Julius-t13758#726566Verze : 0
MOD