Lejeune, John A.

     
Příjmení:
Surname:
Lejeune Lejeune
Jméno:
Given Name:
John Archer John Archer
Jméno v originále:
Original Name:
John Archer Lejeune
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.01.1967 Pointe Coupee Parish, Louisiana
10.01.1967 Pointe Coupee Parish, Louisiana
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.11.1867 Baltimore
20.11.1867 Baltimore
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel: 2. divize
- 13. velitel Sboru námořní pěchoty Spojených států (1920-1929)
- 2. asistent velitele Sboru Námořní pěchoty Spojených států (1915-1917)
- Commander of the 2nd Division
- 13th Commandant of the United States Marine Corps (1920-1929)
- 2nd Assistant to the Commandant of the United States Marine Corps (1915-1917)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_A._Lejeune
URL : https://www.valka.cz/Lejeune-John-A-t141948#491670 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lejeune Lejeune
Jméno:
Given Name:
John John
Jméno v originále:
Original Name:
John Archer Lejeune
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.07.1890 poručík
26.02.1892 nadporučík
03.03.1899 kapitán
03.03.1903 major
13.05.1909 podplukovník
25.02.1914 plukovník
29.08.1916 brigádní generál
01.07.1918 generálmajor
DD.02.1942 generálporučík
25.07.1890 Second Lieutenant
26.02.1892 First Lieutenant
03.03.1899 Captain
03.03.1903 Major
13.05.1909 Lieutenant Colonel
25.02.1914 Colonel
29.08.1916 Brigadier General
01.07.1918 Major General
DD.02.1942 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_A._Lejeune

URL : https://www.valka.cz/Lejeune-John-A-t141948#459692 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více