Main Menu
User Menu

Lehký pěší prapor "Zamora" III/29 [1996-2017]

3rd Light Infantry Battalion "Zamora"

Batallón de Infanteria Ligera Aerotransportable "Zamora" III/29 (BIL III/29)

     
Název:
Name:
Lehký pěší prapor "Zamora" III/29
Originální název:
Original Name:
Batallon de Infanteria Ligera "Zamora" III/29 (BIL III/29)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
Výsadkový lehký pěší prapor "Zamora" I/29
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor "Zamora" I/29
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.01.2017 29. pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.01.2017 Vilaboa, základna “General Morillo“

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Lehky-pesi-prapor-Zamora-III-29-1996-2017-t86732#321256Verze : 7
MOD1. Rota III/292. Rota III/293. Rota III/294. Rota podpory velenia III/295. Rota služieb III/29zdroj
forejercito.forumup.es

Lehký pěší prapor Zamora III/29 [1996-2017] - na súťaži hliadok v 2016 ktorá sa konala medzi Tuy a Santiago de Compostela na známej pútnickej Ceste do Santiaga

https://www.flickr.com/photos/elentir/29451101741

na súťaži hliadok v 2016 ktorá sa konala medzi Tuy a Santiago de Compostela na známej pútnickej Ceste do Santiaga

https://www.flickr.com/photos/elentir/29451101741

URL : https://www.valka.cz/Lehky-pesi-prapor-Zamora-III-29-1996-2017-t86732#321257Verze : 1
MOD
, a roku 1828 znovu dostáva svoje pôvodné meno 7 Pluk pechoty Zamora "Regimiento de Infantería Zamora nº 7" a roku 1833 8 Pluk pechoty Zamora "Regimiento de Infantería Zamora nº 8".
Roku 1931 na základe republikánskych reforiem sa pluk zlučuje s 54 Plukom Isabel la Católica a následne je vytvorený 8 Pluk pechoty Zamora "Regimiento de Infantería Zamora nº 8". Roku 1936 je označenie zmenené na 29 Pluk pechoty Zamora.
Roku 1939 je pluk reorganizovaný na 29 Pluk horskej pechoty "Regimiento de Infantería de Montana nº 29". Roku 1943 pluk sa nachádza v meste Orense s označením 8 Pluk pechoty Zamora "Regimiento de Infantería Zamora nº 8".
Nakrátko roku 1960 dostáva označenie ako 8 Pechotné zoskupenie Zamora "Agrupación de Infantería Zamora nº 8" a roku 1963 dostáva znovu svoje pôvodné označenie 8 Pluk pechoty Zamora "Regimiento de Infantería Zamora nº 8". Roku 1985 je pluk rozpusetný ako pluk a je reorganizovaný na prápor, pričom je zaradený ako III/29 Prápor ľahkej aerotransportnej pechoty Zamora a je podriadený 29 Pluku ľahkej aerotransportnej pechoty “Isabel la Catolica″

zdroj
server4.foros.net
voluntariosdebailen.mforos.com
www.fuerzas-armadas.es

URL : https://www.valka.cz/Lehky-pesi-prapor-Zamora-III-29-1996-2017-t86732#378894Verze : 4
MOD