Main Menu
User Menu
Le Rédoutable


Francouzská řadová loď třetí třídy (tedy se 74 děly ve dvou dělových palubách ). Loď byla stavěna podle plánů, které nakreslil jeden z nejlepších lodní konstruktérů své doby, inženýr Jacques-Noël Sané.


Šlo o jeden z prvních pokusů o stavbu většího počtu lodí podle stále stejných plánů. Důvodem byla snaha o sjednocení všech lodí v eskadře plavidly, disponujícími stejnou palebnou silou i nautickými vlastnostmi, a samozřejmě též akčním rádiem odvozeným od kapacity podpalubí. Sané se snažil najít kompromis mezi jednoduchostí stavby a plavebními schopnostmi. Výsledkem byla zdařilá konstrukce, u níž se při realizaci v různých loděnicích přísně dbalo na dodržování stanovených rozměrů základních modulů. Tím byl v zásadě položen základ ke stavbě tzv. sesterských lodí.


První postavenou lodí tohoto typu byla Témeraire z roku 1782, Redoutable pak byla jednou z 89 dalších lodí postavených podle tohoto modelu, přičemž deset dalších zůstalo nedokončeno. Šlo o vůbec největší množství sesterských „bitevních“ (termín bitevní loď není zcela přesný, protože tehdy se ještě nepoužíval, avšak řadové lodi byly nejsilnějšími námořními dělostřeleckými jednotkami své doby a bitevní lodi je později v této roli nahradily) lodí všech dob.


Stavba Redoutable byla zahájena v lednu 1790 a její trup byl na vodu spuštěn 31. 5. 1791. loď byla definitivně dokončena v prosinci 1792. V březnu 1802 se stala vlajkovou lodí eskadry složené ze dvou řadových lodí a čtyř fregat, která byla odeslána k posílení francouzských držav v Karibiku.


Nejvíce se ovšem proslavila pod velením kapitána (capitaine de vaisseau) Lucase v bitvě u Trafalgaru 21. 10. 1805. V této bitvě plula Redoutable v linii za francouzskou vlajkovou lodí Bucentaure. Když byl Bucentaure napaden anglickou vlajkovou lodí Victory, Redoutable vyrazila Bucentaru na pomoc.


Victory jí však zkřížila kurz a přinutila vybočit z řadu, přičemž se k sobě Victory s Redoutable dostaly tak blízko, že se zaklínily ráhny a zapletly takeláží.


Rozpoutal se strašný boj, obě lodi do sebe pálily ze všech děl z bezprostřední blízkosti. Mužstvo na horních palubách se masakrovalo salvami mušket a kartáči z děl.


Děla pálila hlaveň proti hlavni, Francouzi dokonce stříleli zevnitř lodi, protože střílny byly zablokovány boky Victory a děla nešla vytáhnout ven. Francouzští střelci palbou z mušket zabránili Angličanům nabíjet děla. Victory do Redoutable pálila z karonád a současně se z druhého boku pokoušela ostřelovat Bucentaure.


Boj zatím pokračoval, avšak palba Victory začala slábnout. Čtyři francouzští námořníci v tu chvíli pronikli na palubu Victory a informovali kapitána Lucase, že je možné ji abordovat. Lucas ihned vydal příkazy k provedení abordáže , avšak v tu chvíli připlula k druhému boku Redoutable anglická 74 dělová Témeraire, která vzápětí jedinou salvou z největší blízkosti vyřadila 200 francouzských námořníků naráz. Témeraire ihned přirazila k boku Redoutable, která se tak rázem octila ve dvojím ohni.


Jen tento náhlý zásah Témeraire zřejmě Lucasovi zabránil zajmout nepřátelskou vlajkovou loď, čímž by se bezpochyby navždy zapsal do análů námořních válek.


Zakrátko byla situace francouzské lodi zjevně beznadějná. Velící důstojník Témeraire, kapitán Harvey, vyzval svůj francouzský protějšek ke kapitulaci, avšak Francouzi odpověděli salvou z mušket.


V této chvíli už posádka Victory nebojovala, jen se pokoušela uvolnit od Redoutable. Ta sama byla velmi poničená, měla poškozené kormidlo, zničené téměř všechna děla a bylo z posádky 643 mužů jich bylo vyřazeno 522.


Redoutable rychle nabírala vodu a hrozilo, že se potopí i s raněnými Francouzi. Vážně zraněný kapitán Lucas nyní, ve zcela beznadějné situaci, souhlasil s kapitulací, aby však zachránil své raněné námořníky, pohrozil Harveymu, že pokud mu Angličané ihned neposkytnou pomoc, zapálí svou loď a ta by tak shořela spolu s Victory i Témeraire. Harvey proto vyslal na palubu Redoutable dva důstojníky s několika muži, avšak jejich záchranářské snahy málem vzaly za své, když jeden z raněných Francouzů popadl mušketu se vztyčeným bodákem a se slovy: „Jednoho ještě musím zabít!“, probodl jednomu za Angličanů stehno. Raněný nebožák se pak zřítil mezi trupy obou lodí, kde zahynul. I přes tento incident přešli ostatní angličtí námořníci na Redoutable a pomáhali vyčerpávat z podpalubí vodu pumpami, zatímco ranění byli přenášeni na palubu Témeraire.


Redoutable spustila vlajku v 13.55 hod. V tom okamžiku bylo z její posádky bojeschopných pouze 99 mužů. To svědčí o ohromném odhodlání francouzské posádky, které se navíc na Victory podařilo vyřadit 160 mužů (přičemž jeden z padlých byl i admirál Nelson) a na Témeraire dalších 120.


Redoutable se potopila následujícího dne, navzdory všem snahám její posádky i anglických námořníků. Pouze 119 raněných francouzských námořníků se podařilo zachránit, ostatní klesli spolu se svojí lodí do studeného hrobu.


TTD:


Výtlak: 1 630 tun
Délka: 52, 9 m
Délka kýlu: 47, 6 m
Šířka: 13, 6 m
Hloubka ponoru: 6, 4 m
Posádka tabulkově: 13 důstojníků + 690 mužů
Výzbroj:
spodní dělová paluba – 28 šestatřicetiliberních děl
horní dělová paluba – 30 čtyřiadvacetiliberních děl
horní paluba – 16 osmiliberních děl + 4 šestatřicetiliberní karonády


Zdroje:


Monika Bandasová: Horatio Nelson Hrdina od Nilu, nakl. Epocha, Praha 2007, ISBN – 978-80-87027-15-8


http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Redoutable_(1791)
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Le-Redoutable-t66109#234174Verze : 0
MOD