Main Menu
User Menu

Le Monnier, Anton von

     
Příjmení:
Surname:
von Le Monnier
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton von Le Monnier
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.12.1819 Frankfurt nad Mohanem
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.06.1873 Vídeň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
policejní ředitel ve Vídni
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_von_Le_Monnier
URL : https://www.valka.cz/Le-Monnier-Anton-von-t158721#484642Verze : 0
MOD
Anton von Le Monnier se narodil do rodiny kancelářského ředitele Frankfurtského spolkového sněmu, který posléze přesídlil do Vídně. Díky stipendiu od císaře Ferdinanda I. mohl vystudovat Löwenburgský konvikt a Theresianum.


V květnu 1843 vstoupil do rakouských státních služeb. Začínal jako kancelářský praktikant na okresním policejním ředitelství ve vídeňském Wiedenu a pokračoval jako dvorní kancelista na Policejním dvorním úřadě. V letech 1848-1849 působil jako kancelářský ředitel při Ústřední komisi při Hlavním armádním velitelství v Uhrách. V roce 1851 byl jmenován vrchním komisařem v Salcburku. Zde poté působil i jako vedoucí komisariátu a od roku 1853 policejní ředitel. V roce 1860 byl převelen do Brna, kde zastával stejnou funkci. V témže roce byl rovněž jmenován dvorním radou.


V roce 1869 byl povýšen do šlechtického stav, stal se rytířem. Ve stejném roce si ho do Vídně přizval ministr Giskra, který ho znal ze své dřívější funkce brněnského starosty. Giskra ho jmenoval zástupcem vídeňského policejního ředitele Strobacha von Kleisberg. Když Strobach v následujícím roce odešel do penze, stal se ředitelem právě Le Monnier. V témže roce byl rovněž povýšen na ministerského radu. 7. června ho císař jmenoval vůbec prvním vídeňským policejním prezidentem, a to k 1. červenci 1873. Avšak Le Monnier 17. června zemřel na zánět plic. Prvním policejním prezidentem se tak stal až jeho nástupce Wilhelm Marx von Marxberg, nicméně většinou je jako první prezident uváděn již Le Monnier.
Zdroje:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_von_Le_Monnier
URL : https://www.valka.cz/Le-Monnier-Anton-von-t158721#484658Verze : 0
MOD