Lanžov

okr. Trutnov
     
Název:
Name:
Lanžov Lanzov
Originální název:
Original Name:
Lanžov
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Trutnov Trutnov District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°23'13.00"N 15°45'39.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1542
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Bartoloměje
Hřbitovní kaple rytířské rodiny Czeczinkarů s branou
Boží muka
Socha sv. Jana Nepomuckého
Fara čp. 1
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lan%C5%BEov
URL : https://www.valka.cz/Lanzov-t185636#541838 Verze : 0
Kostel sv. Bartoloměje


První písemnou zmínku o kostele sv. Bartoloměje máme z roku 1268 (respektive 1350). Tato zmínka tak o skoro 3 století předběhla první písemnou zmínku o obci.


Kostel byl vystaven jako románský v 1. třetině 13. století, stavba neměla opěráky. Roku 1350 je zmíněn jako farní kostel Poličan. Z tohoto období se dochovala řada cenných architektonických prvků, zvláště na jeho jižní straně, byť byly po nějakou dobu ukryty pod mladšími stavebnímy zásahy.


V 16. století byl kostel filiální k farnímu kostelu Zvěstování Panny Marie v Miletíně. Roku 1720 pak byla vedle kostela postavena fara. Ještě v 16. století byl přestavěn renesančně. V roce 1684 dostal věž a oratoř nad sakristií. Roku 1804 byla na jižní straně kněžiště přistavěna pětistranná kaple sv. Apoleny. Tu dal vybudovat František X. rytíř Cecinkar z Birnic jako hrobku svého rodu. Rakve, které se zde nacházely v kryptě pod oltářem, pak byly 1864 přeneseny do nové rodové hrobky. Další stavební práce pak proběhly v letech 1910 a 1914.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
http://www.hrady.cz/index.php?OID=7358
www.turistika.cz
URL : https://www.valka.cz/Lanzov-t185636#541839 Verze : 2
Hřbitovní kaple rytířské rodiny Czeczinkarů s branou


Na okraji obce Lanžov, ve svahu, nad hřbitovem poblíž lesa, se nachází pohřební kaple rytířské rodiny Czeczinkarů. Byla vystavěna roku 1862 ve stylu novogotického romantismu. Obecně je nepřístupná (spíše) a je v poněkud dezolátním stavu (avšak nejspíš ne v havarijním).


Zdroj:
http://www.turistika.cz/mista/lanzov-kaple
URL : https://www.valka.cz/Lanzov-t185636#541844 Verze : 2
Socha sv. Jana Nepomuckého


Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1763.


Zdroj:
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Lanzov-t185636#541847 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více