Main Menu
User Menu

Langiewicz, Marian

Generál Marian Langiewicz - diktátor povstání roku 1863


(1827 – 1887)Narodil se 5. srpna 1827 v Krotoszynu v pruském záboru Polska v rodině místního lékaře. Studoval práva na univerzitě ve Wroclavi a v Berlíně. Poté sloužil jako důstojník v pruské královské gardě. V roce 1860 emigroval, aby vstoupil do armády Guiseppe Garibaldiho a zúčastnil se jeho neapolského tažení. Po rozpuštění jednotky vyučoval na vojenské škole v Paříži a později v Cuneu.

V roce 1863 se zúčastnil tzv. lednového polského povstání v ruském záboru. Zorganizoval a vedl povstalecké oddíly v sandomieřském a krakovském vojvodství a zvítězil nad ruským vojskem 23. února v slavné bitvě u Malogozscze. Sjednotil strany „bílých“ a „červených“, aby vytvořily společnou vládu a 10. května se pak prohlásil za vojenského diktátora povstání. Po porážce od Rusů u Zagosce 18. března uprchnul do rakouského záboru, kde byl zatčen a poté internován v Josefově v Čechách.

Po svém propuštění v roce 1865 odcestoval přes Londýn do Švýcarska a poté do Turecka, kde sloužil několik let
v armádě. Zemřel 11. května 1887 v Istanbulu.
URL : https://www.valka.cz/Langiewicz-Marian-t29836#107024Verze : 0