Ľaľo, Juraj

     
Příjmení:
Surname:
Ľaľo Lalo
Jméno:
Given Name:
Juraj Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Ľaľo
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. M.Sc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.03.1921 Topoľa /
07.03.1921 Topoľa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.06.1998 Praha /
30.06.1998 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Silničního sboru - Commander of the Road Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Lalo-Juraj-t238674#659954 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ľaľo Lalo
Jméno:
Given Name:
Juraj Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Ľaľo
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1938 Reálne gymnázium, Humenné /
DD.MM.1936-DD.MM.1938 Real Grammar School, Humenne /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1945-DD.MM.1946 aplikačná škola pechoty, Milovice /
DD.MM.1951-DD.MM.1951 kurz pre veliteľov plukov, Bruntál /
DD.MM.1953-DD.MM.1954 akademický zdokonaľovací kurz, Vojenská akademie
DD.MM.1958-DD.MM.1960 Vojenská akadémia generálneho štábu K.J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1972-DD.MM.1972 vyšší akademický kurz, Vojenská akadémia generálneho štábu K.J. Vorošilova, Moskva /
DD.MM.1945-DD.MM.1946 Infantry Application School, Milovice /
DD.MM.1951-DD.MM.1951 Course for Regiment Commanders, Bruntal /
DD.MM.1953-DD.MM.1954 higher academic course, Military Academy
DD.MM.1958-DD.MM.1960 Military Academy of the General Staff of K.J. Voroshilov, Moscow /
DD.MM.1972-DD.MM.1972 higher academic course, Military Academy of the General Staff of K.J. Voroshilov, Moscow /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.04.1945 poručík
28.10.1946 nadporučík
25.02.1951 kapitán
19.08.1952 štábny kapitán
18.04.1953 major
15.09.1954 podplukovník
28.04.1956 plukovník
05.10.1961 generálmajor
01.05.1980 generálporučík
02.04.1945 Lieutenant
28.10.1946 1st Lieutenant
25.02.1951 Captain
19.08.1952 Staff Captain
18.04.1953 Major
15.09.1954 Lieutenant Colonel
28.04.1956 Colonel
05.10.1961 Major General
01.05.1980 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Lalo-Juraj-t238674#659955 Verze : 1

Diskuse

Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více