Main Menu
User Menu

Laczhegyi, Zoltán

     
Příjmení:
Surname:
Laczhegyi
Jméno:
Given Name:
Zoltán
Jméno v originále:
Original Name:
Zoltán Laczhegyi
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
nadporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/mmto.htm
URL : https://www.valka.cz/Laczhegyi-Zoltan-t176083#519532Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Laczhegyi
Jméno:
Given Name:
Zoltán
Jméno v originále:
Original Name:
Zoltán Laczhegyi
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/mmto.htm
URL : https://www.valka.cz/Laczhegyi-Zoltan-t176083#519536Verze : 0
MOD
Rytiersky kríž Rádu Márie Terézie za boje pri Výrave a Svetliciach


Zoltan Lachegyi získal toto vyznamenanie za svoju činnosť v bojoch medzi obcami Výrava a Svetlice počas Veľkonočnej bitky. O týchto bojoch rozpráva aj nasledujúci úryvok z kroniky IR 101:


"Veľkonočný pondelok 5. apríla opäť začal ruskou delostreleckou paľbou. Nepriateľ od 10:00 ostreľoval kótu 580 „Gušina“ a sústredil sa na jej vrchol, ktorým sa zo severu na juh tiahli naše zákopy. V niektorých momentoch získavala táto paľba väčšiu intenzitu a o 13:00 sa zmenila na bubnovú paľbu, ktorá trvala do 14:00. Posledných 15 minút sa k ostreľovaniu našich pozícií pridalo aj 10 až 12 ruských guľometov. Pod krytím tohto palebného koncertu sa k našim postaveniam začala približovať veľká skupina nepriateľských vojakov. V prvom zákope sa nachádzali štyri roty 94. pechotného pluku a jedna rota nášho 101. pechotného pluku, ktoré tento útok nedokázali odraziť. Rusi prenikli do ich postavení a obsadili časť zákopov. Nepriateľské delostrelectvo okamžite prenieslo paľbu do hĺbky našich pozícií na okraj lesa s cieľom znemožniť zálohám organizovať protiútok.


Naši vojaci pod tlakom päťnásobnej ruskej početnej prevahy ustupovali a krok za krom sa sťahovali naspäť. Popri tom však kládli zúrivý odpor a protivník bol nútený zapojiť do boja ďalšie sily, čím sa jeho prevaha ešte zväčšila. V tomto momente začali do prednej línie konečne prichádzať aj naše zálohy a jednotlivé roty sa postupne zapájali do boja. Nastupovali do protiútokov, ktoré sa končili v ťažkých a krvavých bojoch na bodáky. V tejto kritickej situácii sa obzvlášť vyznamenal nadporučík Laczhegyi, ktorý nečakal na rozkazy a iniciatívu prevzal do vlastných rúk. Zastával funkciu zástupcu veliteľa práporu a na vlastnú zodpovednosť vyrazil do rozhodujúceho protiútoku, ktorý definitívne vytlačil Rusov z našich pozícií. Vo veľkej miere tak prispel k nášmu víťazstvu a bol vyznamenaný Rytierskym krížom vojenského Rádu Márie Terézie."


Zdroj:
www.regionalnedejiny.sk
URL : https://www.valka.cz/Laczhegyi-Zoltan-t176083#519537Verze : 0
MOD