La Serena

     
Název:
Name:
La Serena La Serena
Originální název:
Original Name:
La Serena
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Provincie Elqui Province Elqui
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
29°54'09.71"S 71°15'07.20"W
Místní části:
Local Municipalities:
mestské zóny / Urban zones:
La Serena, Caleta San Pedro, Altovalsol a Algarrobito
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
budova mestského súdu
katedrála La Serena
kostol San Francisco
kaplnka nemocnice San Juan de Dios
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena
URL : https://www.valka.cz/La-Serena-t239387#661545 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více