Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
LWRC M6A2
Originální název:
Original Name:
LWRC M6A2
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR LWRC International LLC, Cambridge
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3.45 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56 NATO, 223 Remington
Délka:
Length:
927 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
406 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
? ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) s vysunutou ramenní opěrkou
se zasunutou ramenní opěrkou: 851 mm
Zdroje:
Sources:
www.lwrci.com
URL : https://www.valka.cz/LWRC-M6A2-t224314#624245Verze : 0
MOD