Main Menu
User Menu

LS - Damen LST 100

Damen LST 100

     
Název:
Name:
Damen LST 100
Originální název:
Original Name:
Damen LST 100
Kategorie:
Category:
výsadková loď
Období výroby:
Production Period:
09.12.2019-DD.MM.RRRR Damen-Albwardi Shipyard Sharjah
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Ve výstavbě / in construction
LST 1314
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.navy.mil.ng
www.navyrecognition.com
products.damen.com
URL : https://www.valka.cz/LS-Damen-LST-100-t242992#671565Verze : 0
MOD
Trieda výsadkových lodí Damen LST 100 je projektom spoločnosti Damen Shelde Naval Shippuilding (súčasť Damen Shipyards Group) sídliacej v holandskom Vlissingene. Projekt bol predstavený na veľtrhu Euronaval 2014 vo forme modelu a dopĺňa staršie výsadkové lode Damen LST 80 a Damen LST 120.

Výsadkové lode Damen LST sú navrhnuté tak, aby mohli operovať v minimálnych hĺbkach a mohli plniť rad úloh nie len z oblasti realizácie obojživelných výsadkov, ale aj prepravné a logistické úlohy, bezpečnostné, záchranné, pátracie či humanitárne misie a v neposlednom rade aj úlohy spojené s velením operácií, či hydrografickým prieskumom. Loď je vybavená prednou a zadnou rampou s nosnosťou 70 ton a krytou nákladnou palubou. Disponuje priestorom pre 2 výsadkové člny (Davit, na palube v prednej časti), helipadom (v zadnej časti) z ktorého môže operovať stredný vrtuľník.

Základné údaje:
- dĺžka 100 m,
- šírka 16 m,
- ponor 2,7-3,8 m,
- výška trupu 7,75 m,
- výtlak 1000 - 1300 ton,
- max. rýhlosť 16 uzlov (30 km/hod),
- dosah 4000 nm (7400 km) pri rýchlosti 15 uzlov,
- posádka 18 osôb,
- doplnkový personál (na zabezpečenie plneni aúloh konkrétnej misie) do 27 osôb,
- prepravná kapacita do 235 vojakov s výstrojou a výzbrojou,
- plocha pre uloženie materiálu Roll-on/roll-off (RoRo) - 540 m2,
- nákladná paluba 420 m2,
- priestor pre zásoby 185 m2,
- priestor pre muníciu 30 m2,
- autonómnosť 15 dní.

Loď je vybavená žeriavom s nosnosťou 25 ton, pomocným žeriavom s nosnosťou 1,5 tony a muničným výťahom. Má dvojitý trup, čo zvyšuje jej bezpečnosť. Pohon zabezpečujú vznetové motory prostredníctvom dvoch regulovateľných lodných vrtulí uložených v prstenci (CPP with High Performance Nozzle).

Zdroj: www.navyrecognition.com
products.damen.com

LS - Damen LST 100 - Damen LST 100 tak, ako ho zobrazuje reklamný prospekt výrobcu

Damen LST 100 tak, ako ho zobrazuje reklamný prospekt výrobcu
URL : https://www.valka.cz/LS-Damen-LST-100-t242992#671567Verze : 7
MOD
Prvým užívateľom triedy Damen LST 100 je Nigéria, ktorá 13.06.2019 podpísala so spoločnosťou Damen zmluvu na stavbu 1 plavidla. Stavba je realizovaná dcérskou sppoločnosťou Damen-Albwardi Shipyard Sharjah v Spojených arabských emirátoch a oficiálne sa začala 09.12.2019. Podľa zmluvy má byť plavidlo dodané do 36 mesiacov. Loď predbežne označovaná ako LST 1314 bola na hladinu spustená 07.06.2021. V službách Nigérie je plánovaná 32 členná posádka a kapacita prepravovaných vojakov je zvýšená na 250. Krátkodobo (napr. pri plnení humanitárnych a záchranných misií) môže počet prepravovaných osôb dosiahnuť až 450. Pohon lode zabezpečujú 2 motory Caterpillar / Cat 3516 C a 4 generátory Caterpillar C-18. Plavidlo bude slúžiť ako kritická súčasť projekcie námornej sily na zvýšenie námornej bezpečnosti v Guinejskom zálive a mimo neho. Jeho zaradenie do služby obnoví a rozšíri spôsobilosti o ktoré prišli nigérijské ozbrojené sily v roku 2009 po vyradení výsadkových lodí Ambe a Ofiom (trieda Typ 502) ktoré slúžili od roku 1978.Zdroj: www.navy.mil.ng

LS - Damen LST 100 - LST 1314 počas stavby

LST 1314 počas stavby
URL : https://www.valka.cz/LS-Damen-LST-100-t242992#671572Verze : 1
MOD