Main Menu
User Menu

Kuzněcov, Michail Vasiljevič

Kuznetsov, Mikhail Vasilyevich

Михаил Васильевич Кузнецов

General-major Michail Vasiljevič Kuzněcov


(1913 - 1989)Narodil se 7. listopadu 1913 ve vesnici Agarino v Moskevském kraji (ruské národnosti). Do armády byl povolán v roce 1933 a o rok později ukončil Ejskou vojenskou leteckou školu námořních pilotů. Účastnil se rusko-finské „zimní války“ na přelomu let 1939/1940.


Na počátku války s Německem v hodnosti kapitan zastával funkci velitele eskadrilji, později působil coby hlavní letovod IAP. Létal v prostoru u Leningradu. V roce 1942 byl jmenován velitelem 814.IAP. Bojoval na úseku Jihozápadního frontu. V hodnosti major a ve funkci velitele zmíněného 814.IAP vykonal 245 bojových letů. Účastnil se 53 leteckých bojů, ve kterých sestřelil 17 letadel samostatně a dalších 6 ve spolupráci s dalšími stíhači. V srpnu 1943 byl jeho pluku udělen čestný titul „gvardějskij“. K 8. září 1943 byl Kuzněcov vyznamenán titulem Hrdiny Sovětského svazu poprvé. Svou válečnou anabázi zakončil v Berlíně.


V průběhu války vykonal celkem 345 bojových letů. V 72 vzdušných bojích sestřelil 21 soupeřů samostatně a dalších 6 ve skupinových leteckých bojích. V hodnosti gvardiji podpolkovnik, kdy velel 106.GIAP, zařazeného ve stavu 11.GIAD byl k 27. června 1945 vyznamenán titulem Hrdiny Sovětského svazu podruhé. Kromě toho byl dekorován Řádem Lenina, čtyřikrát Řádem rudého praporu, Řádem Bohdana Chmelnického II. stupně, Řádem rudého praporu práce, dvakrát Řádem rudé hvězdy a medailemi.


Po válce sloužil ve VVS SA. V průběhu roku 1951 absolvoval Vojenskou leteckou akademii a v roce 1957 byl povýšen do hodnosti geněral-major aviaciji. Během roku 1974 odešel do výsluhy.


zdroj:
https://airaces.narod.ru/all0/kuzns_mv.htm
URL : https://www.valka.cz/Kuznecov-Michail-Vasiljevic-t9475#27711Verze : 1