Kuzmin, German Juljevič

Kuz'min, German Yul'yevich
Герман Юльевич Кузьмин
     
Příjmení:
Surname:
Kuzmin Kuz'min
Jméno:
Given Name:
German Juljevič German Yul'yevich
Jméno v originále:
Original Name:
Герман Юльевич Кузьмин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán 2. triedy Captain 2nd rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.02.1910 Moskva /
07.02.1910 Moscow /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.12.1942 mys Sinop
DD.MM.RRRR Cape Sinop
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 3. ponorkového oddielu Čiernomorskej floty - Commander of the 3rd Submarine Squadron of the Black Sea Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zahynul ako veliaci dôstojník na ponorke Šč-212 - - died as a commanding officer on the submarine Shch-212
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
https://www.sovboat.ru/means/mens_k.php3#k45
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Kuzmin-German-Juljevic-t239023#660746 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kuzmin Kuz'min
Jméno:
Given Name:
German Juljevič German Yul'yevich
Jméno v originále:
Original Name:
Герман Юльевич Кузьмин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR kapitán 2. triedy
DD.MM.RRRR Captain 2nd rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.10.1928-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.03.1937-DD.01.1938 dobrovoľník na strane republikánov v Španielskej občianskej vojne
DD.10.1928-DD.MM.RRRR join the Red Army
DD.03.1937-DD.01.1938 volunteer on the Republicans' side in the Spanish Civil War
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
http://www.sovboat.ru/means/mens_k.php3#k45
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Kuzmin-German-Juljevic-t239023#660747 Verze : 0
Silná zostava ponorkárov, Sevastopol, september 1940. Zaujímavé je, že velitelia oddielov, čiže nižšie postavení sedia, zatiaľ čo velitelia brigád stoja.


Sediaci zľava do prava: vojenský politický veliteľ (tzv. vojenkom) 3. ponorkovej brigády Čiernomorskej floty Vitalij Ivanovič Obidin (Виталий Иванович Обидин), veliteľ plávajúcej základne Volga kapitan 3-go ranga Sergej Ignatievič Borisov (Сергей Игнатьевич Борисов), veliteľ 13. ponorkového oddielu Čiernomorskej floty kapitan 3-go ranga G.J. Kuzmin, veliteľ 33. ponorkového oddielu Čiernomorskej floty kapitan 3-go ranga L.V. Chijajnen.


Stojaci v zadnom rade zľava: predchádzajúci veliteľ 13. ponorkového oddielu Čiernomorskej floty kapitan 2-go ranga J.J. Borodič, bývalý veliteľ 3. ponorkovej brigády Čiernomorskej floty kapitan 1-go ranga A.S. Frolov, veliteľ 3. ponorkovej brigády Čiernomorskej floty kapitan 2-go ranga G.N. Cholosťjakov, náčelník štábu 3. ponorkovej brigády Čiernomorskej floty kapitan 2-go ranga Andrej Vasiljevič Krestovskij (Андрей Васильевич Крестовский), veliteľ 2. ponorkovej brigády Čiernomorskej floty kapitan 2-go ranga M.G. Solovjev a náčelník štábu 1. ponorkového oddielu Čiernomorskej floty kapitan 2-go ranga Pavel Ivanovič Boltunov (Павел Иванович Болтунов).


warsubmarine.forum24.ru

URL : https://www.valka.cz/Kuzmin-German-Juljevic-t239023#660750 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více