Kutschkau, Ernst

     
Příjmení:
Surname:
Kutschkau Kutschkau
Jméno:
Given Name:
Ernst Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Kutschkau
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
vrchní šikovatel Oberfeldwebel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1910 Saalfled /
23.11.1910 Saalfled /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.02.1947 Chatelineau /
04.02.1947 Chatelineau /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 6. roty, 3. granátnický pluk, 21. pěší divize - Führer 6. / Grenadier-Regiment 3 / 21. Infanterie-Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nositel Rytířského kříže s dubovou ratolestí a zlaté spony za boj zblízka
- zahynul v belgickém zajateckém táboře
- recepient of Knight's Cross of Iron Cross with Oak Leaves and Golden Close Combat Clasp
- died in belgian POW camp
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Kutschkau-Ernst-t8577#681073 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kutschkau Kutschkau
Jméno:
Given Name:
Ernst Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Ernst Kutschkau
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Kutschkau-Ernst-t8577#681074 Verze : 0
Oberfeldwebel der Reserve (Grenadiere) Ernst Kutschkau
URL : https://www.valka.cz/Kutschkau-Ernst-t8577#24614 Verze : 0
Ernst Kutschkau obdržel jako Oberfeldwebel der Reserve a velitel roty (Kompanieführer) der 6. Kompanie Grenadier-Regiment 3 der 21. Infanterie-Division, dne 16.04.1944 Rytířský kříž Železného kříže (Ritterkreuz).
777. Dubové ratolesti (Eichenlaub) obdržel dne 11.03.1945 ve stejném služebním zařazení u stejného Regimentu.
Ernst Kutschkau zemřel dne 04.02.1946 v belgickém zajetí.
URL : https://www.valka.cz/Kutschkau-Ernst-t8577#24618 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více