Kusaba, Tacumi

Tatsumi Kusaba / 草場辰巳
     
Příjmení:
Surname:
Kusaba Kusaba
Jméno:
Given Name:
Tacumi Tatsumi
Jméno v originále:
Original Name:
草場辰巳 / くさば・たつみ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.01.1888 ?, prefektura Šiga /
02.01.1888 ?, Shiga Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.09.1946 Tošima /
17.09.1946 Toshima /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 4. armáda
velitel: 52. divize
velitel: 19. pěší brigáda
Commander: 4th Army
Commander: 52nd Division
Commander: 19th Infantry Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/草場辰巳
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Kusaba-Tacumi-t187882#546159 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Kusaba Kusaba
Jméno:
Given Name:
Tacumi Tatsumi
Jméno v originále:
Original Name:
草場辰巳 / くさば・たつみ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1908 Vojenská akadémia
13.12.1912-11.12.1915 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-27.05.1908 Military Academy
13.12.1912-11.12.1915 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1908 podporučík
26.12.1911 poručík
25.10.1918 kapitán
06.08.1923 major
24.03.1928 podplukovník
01.08.1931 plukovník
01.08.1936 generálmajor
09.03.1939 generálporučík
25.12.1908 Second Lieutenant
26.12.1911 Lieutenant
25.10.1918 Captain
06.08.1923 Major
24.03.1928 Lieutenant Colonel
01.08.1931 Colonel
01.08.1936 Major General
09.03.1939 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
25.12.1908-18.08.1916 9. peší pluk
18.08.1916-12.09.1918 pridelený k Generálnemu štábu
12.09.1918-26.12.1918 štábny dôstojník 1. železničnej línie
26.12.1918-20.04.1921 pridelený k Generálnemu štábu
20.04.1921-06.08.1923 pridelený k veleniu Korejskej armády
06.08.1923-25.10.1924 velitel ? praporu 4. peśí pluk
25.10.1924-20.12.1924 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
20.12.1924-02.12.1925 4. peší pluk
02.12.1925-DD.04.1928 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
30.08.1927-DD.04.1928 pridelený k Generálnemu štábu
26.12.1927-DD.04.1928 pridelený k Náornému velitelstvu
DD.04.1928-12.12.1928 pridelený k štábu 6. divízie
12.12.1928-16.03.1929 Sekcia armádnich ženistov?
12.12.1928-01.08.1929 Person=alna kancelária Ministertva armády
16.03.1929-01.08.1929 pridelený k Vojenskej zbrojnej fabrike
01.08.1929-01.08.1931 Kwantungská armáda (Juhomančurijská železnica)
01.08.1931-01.08.1933 náčelník 10. sekce (přeprava) 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1933-15.03.1935 velitel 11. pešieho pluku
15.03.1935-01.03.1937 poradca pre prepravu v Manchuko
01.03.1937-30.10.1938 velitel 19. pešej brigády
30.10.1938-09.03.1939 velitel 2. železničného velitelstva
09.03.1939-01.10.1940 velitel železničného velitelstva Kwantungskej armády
01.10.1940-06.11.1941 velitel 52. divízie
06.11.1941-21.12.1942 velitel Kwantungskej obrannej armády
21.12.1942-07.02.1944 velitel 4. armády
07.02.1944-01.12.1944 pridelený k Generálnemu štábu
02.12.1944-16.12.1944 Reserva
16.12.1944-DD.09.1945 velitel Kontinentálnych železníc
DD.09.1945-DD.MM.1946 vojnový zajatec SSSR
17.09.1946-DD.MM.RRRR sebevražda vo vezení počas ćakania na proces
25.12.1908-18.08.1916 9th Infantry Regiment
18.08.1916-12.09.1918 Attached to General Staff
12.09.1918-26.12.1918 Staff Officer 1st Railway Line
26.12.1918-20.04.1921 Attached to General Staff
20.04.1921-06.08.1923 Attached to Korea Army HQ
06.08.1923-25.10.1924 Battalion Commander 4th Infantry Regiment
25.10.1924-20.12.1924 Instructor, Army War College
20.12.1924-02.12.1925 4th Infantry Regiment
02.12.1925-DD.04.1928 Military Science Instructor, Army War College
30.08.1927-DD.04.1928 Attached to General Staff
26.12.1927-DD.04.1928 Attached to Naval Military Command
DD.04.1928-12.12.1928 Attached to 6th Division Staff
12.12.1928-16.03.1929 Army Engineering Section
12.12.1928-01.08.1929 Personnel Bureau Army Ministry
16.03.1929-01.08.1929 Attached to Armament Factory
01.08.1929-01.08.1931 Kwantung Army (South Manchurian Railway)
01.08.1931-01.08.1933 Head of 10th Section (Transport) 3rd Bureau of the Imperial Army General Staff Office
01.08.1933-15.03.1935 11th Infantry Regiment Commander
15.03.1935-01.03.1937 Adviser on Transportation to Manchuko
01.03.1937-30.10.1938 19th Infantry Brigade Commander
30.10.1938-09.03.1939 2nd Railroad Command Commander
09.03.1939-01.10.1940 Kwantung Army Railroad Command Commander
01.10.1940-06.11.1941 52nd Division Commander
06.11.1941-21.12.1942 Kwantung Defence Army Commander
21.12.1942-07.02.1944 4th Army Commander
07.02.1944-01.12.1944 Attached to General Staff
02.12.1944-16.12.1944 Reserve
16.12.1944-DD.09.1945 Continental Railroad Command Commander
DD.09.1945-DD.MM.1946 POW USSR
17.09.1946-DD.MM.RRRR Commited Suicide in prison, while awaiting trail
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/草場辰巳
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Kusaba-Tacumi-t187882#546177 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více