Main Menu
User Menu
Reklama

Kurýrní četa 2 [1939-1939]

Pluton Łącznikowy Nr 2

     
Název:
Name
Kurýrní četa 2
Originální název:
Original Name:
Pluton Łącznikowy Nr 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.08.1939 Hlavní velitelství polské armády [1939-1939]
DD.08.1939-DD.09.1939 Štáb vrchního velitele [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Varšava
31.08.1939-DD.09.1939 V poli na středoevropském válčišti
Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Filipowicz, Stanisław (podporucznik pilot v záloze)
Výzbroj:
Armament:
3x RWD-8
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-2-1939-1939-t66920#413674Verze : 0
MOD
Pluton Łącznikowy Nr 2 – 2. kurýrní četa


Byla zmobilizována na varšavském letišti Mokotów v rámci 1. leteckého pluku.
Po mobilizaci měla být původně zařazena do sestavy armády „Prusy“. Byla však přidělena do dispozice náčelníka hlavního štábu polské armády. Zanikla - ?


Velitel čety – podporučík v záloze pilot Stanisław Filipowicz
Piloti:
Desátník v záloze pilot Stanisław Abramski
?


Výzbroj k 1. září:
3 stroje RWD-8


Ztráty:
?
Známá použitá letiště:
?


Literatura: Jerzy Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991, ISBN 83-206-0795-7.
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-2-1939-1939-t66920#236653Verze : 0
MOD