Main Menu
User Menu

Kurka, Vasilij Timofejevič

Lejtenant Vasilij T. Kurka – odstřelovač pluku 395. střelecké divize 3. ukrajinského frontu


(1928 – 1945)Narodil se v roce 1928 ve vsi Ljubomirka ve Vinické oblasti na Ukrajině. Zde také spolu s několika dalšími „kolchozníky“ vstoupil v srpnu 1941 do řad Rudé armády jako dobrovolník. Teprve třináctiletý chlapec se stal rozvědčíkem 2. střeleckého praporu 395. střelecké divize. Za splnění svého prvního bojového úkolu, kdy byl vyslán, aby zjistil rozmístění a počet německých tanků v nedalekém městě, získal medaili Za odvahu.


Vasilij snil o tom, že se stane odstřelovačem, a poté co své přání projevil, byl přijat do skupiny žáků slavného M. Briksina. Pod jeho vedením se stal skutečným střeleckým mistrem a jeho úspěchy poté rostly každým dnem. V bojích u Radomyšle projevil výjimečnou odvahu, když poté, co mu došly náboje v pušce, začal blížící se Němce kosit palbou z trofejního samopalu. Složil jich na dvě desítky. O několik dní později pronikl do nepřátelských pozic a ručními granáty vyřadil několik kulometných hnízd a pobil obsluhu dělostřelecké baterie, která bránila v postupu jeho jednotce. Tyto jeho hrdinské činy byly oceněny udělením Řádu Rudého praporu jako nejmladšímu nositeli tohoto vysokého vyznamenání. Jeho sláva se rychle šířila a sám velitel divize ho navrhnul zařadit do speciální skupiny rozvědčíků štábu frontu, ale Vasja dobrovolně zůstal jako odstřelovač u svého pluku. S ním pak prošel boji od Kavkazu, přes Kubáň až na rodnou Ukrajinu.


Počátkem roku 1944 byl vyslán do vojenského učiliště, ze kterého se ke své jednotce vrátil v hodnosti lejtenanta. Ve svých šestnácti letech se tak na podzim roku 1944 stal nejmladším důstojníkem Rudé armády. Pluk ve kterém sloužil v té době bojoval již na území Polska a Vasilij se k němu připojil jako instruktor odstřelovačské školy 395. střelecké divize. Jeho žáci, z nichž mnozí byli dvakrát starší než jejich učitel, se stali pro německé důstojníky postrachem a pouhé jméno Kurka jim nahánělo hrůzu. Nebylo se tomu co divit, neboť mezi stovkami Němců které Vasilij poslal na onen svět bylo na osmdesát důstojníků! Německé velení vypsalo na jeho hlavu vysokou odměnu a povolalo elitní snajpery. Jednomu z nich se nakonec podařilo tuto odměnu získat. Vasilij Kurka zahynul kulkou německého odstřelovače v únoru 1945 při osvobozování Československa.


Po válce byl dáván za vzor pionýrům a stal se rovněž inspirací pro mnoho příběhů o tzv. „synech pluku“, kterých bylo v Rudé armádě během války povícero. Jediný z nich však měl hodnost důstojníka Rudé armády – Vasilij Kurka. Jeho jméno nesl dlouhá léta zaoceánský parník a ulice mnoha měst bývalého SSSR.
Kurka, Vasilij Timofejevič - Mladý odstřelovač krátce po udělení Řádu rudého praporu

Mladý odstřelovač krátce po udělení Řádu rudého praporu
URL : https://www.valka.cz/Kurka-Vasilij-Timofejevic-t37118#139376Verze : 0