Kunc, Zdeněk

     
Příjmení:
Surname:
Kunc Kunc
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Kunc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr., profesor, DrSc. MD., Professor, D.Sc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.03.1908 Praha /
16.03.1908 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.05.1985 Praha /
10.05.1985 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Neurochirurgického oddelenia, Ústřední vojenská nemocnice - Chief of the Department of Neurosurgery, Central Military Hospital
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Kunc-Zdenek-t238486#659461 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kunc Kunc
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Kunc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1919-DD.MM.1927 Reálne gymnázium, Praha
DD.MM.1927-DD.MM.1932 Karlova univerzita, Praha
DD.MM.1957-DD.MM.1963 atestácia, Karlova univerzita, Praha
DD.MM.1919-DD.MM.1927
DD.MM.1927-DD.MM.1932
DD.MM.1957-DD.MM.1963
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.10.1946 major
22.10.1948 podplukovník
01.12.1949 plukovník
01.04.1954 generálmajor
22.10.1946 Major
22.10.1948 Lieutenant Colonel
01.12.1949 Colonel
01.04.1954 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
17.11.1962 - Medaile Jana Evangelisty Purkyně, číslo matriky 67 17.11.1962 - Medal of Jan Evangelista Purkyne, registry number 67
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Kunc-Zdenek-t238486#659462 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více